แม่แบบ:เคลียร์

แม่แบบถูกป้องกันถาวร
จาก วิกิซอร์ซ
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

ข้อบ่งใช้

แม่แบบนี้ใช้เพื่อเคลียร์พื้นที่จากสิ่งใด ๆ ที่ลอยตัวอยู่ (เช่น รูป หรือแม่แบบ)

แม่แบบนี้จะแทรกอิลิเมนต์ div ซึ่งมีสไตล์ชีต clear ลงไปในเนื้อหา ซึ่งจะส่งผลให้เนื้อหาที่อยู่ถัดจากอิลิเมนต์นี้ขึ้นตำแหน่งใหม่ตามแนวนอน โดยไม่ถูกรบกวนจากวัตถุลอยตัวที่อยู่ก่อนหน้า

การใช้งาน

{{ค}}
{{ค|both}}

เพื่อตัดส่วนหน้าใหม่ โดยไม่สนใจว่าจะมีวัตถุลอยตัวข้างใด หรือวัตถุลอยตัวข้างใดสูงกว่ากัน

{{ค|left}}
{{ค|right}}

เพื่อตัดส่วนหน้าใหม่ โดยพิจารณาเฉพาะวัตถุลอยตัวทางซ้ายหรือทางขวาเท่านั้น เนื้อหาจะยังคงซ้อนอยู่กับด้านตรงข้าม

ตัวอย่างเมื่อไม่มีแม่แบบ {{ค}}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

การขึ้นส่วนใหม่โดยไม่มีแม่แบบ

ถ้าไม่ใส่ {{}} ส่วนนี้จะขึ้นใหม่โดยไปค่อนอยู่ทางขวาของรูป

ตัวอย่างเมื่อมีแม่แบบ {{ค}}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
{{ค}}
สังเกตว่าส่วนนี้จะเว้นว่างไป
การขึ้นส่วนใหม่เมื่อมีแม่แบบ

เมื่อใส่ {{}} ไว้ก่อนถึงส่วนนี้ ส่วนนี้จะปรากฏขึ้นโดยอยู่ใต้รูป