ข้ามไปเนื้อหา

แม่แบบ:เริ่มสดมภ์

จาก วิกิซอร์ซ


แม่แบบนี้ใช้สำหรับเริ่มต้นการแบ่งเนื้อหาออกเป็นคอลัมน์

วิธีใช้

[แก้ไข]

ให้ X เป็นจำนวนคอลัมน์ที่ต้องการแบ่ง เช่น 3 คอลัมน์ ให้ใช้ col-3

{{col-begin}}
{{col-X}}
เนื้อหาในคอลัมน์ที่ 1
{{col-X}}
เนื้อหาในคอลัมน์ที่ 2
{{col-X}}
เนื้อหาในคอลัมน์ที่ X
{{col-end}}

แม่แบบนี้สามารถกำหนดพารามิเตอร์ได้ดังนี้

{{col-begin|class=...|bgColor=...|width=...}}
  • class = แทนคลาสสำหรับสไตล์ชีต ไม่มีค่าปริยาย (สามารถใส่ wikitable ซึ่งจัดรูปแบบไว้แล้ว)
  • bgColor = กำหนดสีพื้นหลังของเนื้อหา ค่าปริยายคือ transparent
  • width = ความกว้างรวมทุกคอลัมน์ ค่าปริยายคือ 100%