แม่แบบ:เลขบรรทัด

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

 {{{1}}}

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

วัตถุประสงค์[แก้ไข]

ใช้สร้างเลขประจำบรรทัด

วิธีใช้[แก้ไข]

{{เลขบรรทัด|เลขที่ต้องการ}}
เช่น
{{เลขบรรทัด|1}}
ผลลัพธ์
 1
หมายเหตุ
  • ใช้เลขอื่นนอกจากเลขอารบิกก็ได้ หรือจะเป็นอักษร (เช่น ก, ข, ค, ฯลฯ) หรือข้อความ นอกจากตัวเลข ก็ได้
  • ถ้าเพิ่มช่องที่สองเข้าไปว่า |l เช่น {{เลขบรรทัด|1|l}} หรือ |r เช่น {{เลขบรรทัด|1|r}} ตัวเลขนั้นจะชิดซ้าย (left) หรือขวา (right) แล้วแต่กรณี

ตัวอย่าง[แก้ไข]

ตัวอย่างที่ 1[แก้ไข]

{{กลุ่มข้อความตรงกลาง|
{{เลขบรรทัด|1}} วันอาทิตย์ สมเด็จพระอิน

{{เลขบรรทัด|2}} ทรามหาบรมจักรพรรดิธรรมิกรา

{{เลขบรรทัด|3}} ชเป็นเจ้าให้ขุนศรีไชยราชมงคลเท

{{เลขบรรทัด|4}} พเอกมนตรีพิเสส แดขุนมโนรมย์ ขุน

{{เลขบรรทัด|5}} คำแหงพระพรหม นายคำแหงนารายณ์ ขุน

{{เลขบรรทัด|6}} ปทยม ขุนไตรคำแหง ขุนไทยอาจ ขุน

{{เลขบรรทัด|7}} คำแหงพระพุธ เจ้านครไชย เจ้าหาว

{{เลขบรรทัด|8}} นายมโนโมย นายเพาพระบนทม เจ้า

{{เลขบรรทัด|9}} สามชื่น เจ้าเพชดา เอาจตุรงค์ช้างม้า

{{เลขบรรทัด|10}} รี้พลไปโจมจับพระนครพิมาย พนมรุ้ง
}}
ผลลัพธ์

 1 วันอาทิตย์ สมเด็จพระอิน

 2 ทรามหาบรมจักรพรรดิธรรมิกรา

 3 ชเป็นเจ้าให้ขุนศรีไชยราชมงคลเท

 4 พเอกมนตรีพิเสส แดขุนมโนรมย์ ขุน

 5 คำแหงพระพรหม นายคำแหงนารายณ์ ขุน

 6 ปทยม ขุนไตรคำแหง ขุนไทยอาจ ขุน

 7 คำแหงพระพุธ เจ้านครไชย เจ้าหาว

 8 นายมโนโมย นายเพาพระบนทม เจ้า

 9 สามชื่น เจ้าเพชดา เอาจตุรงค์ช้างม้า

 10 รี้พลไปโจมจับพระนครพิมาย พนมรุ้ง

ตัวอย่างที่ 2[แก้ไข]

{{กลุ่มข้อความตรงกลาง|
{{เลขบรรทัด|1|l}} วันอาทิตย์ สมเด็จพระอิน

{{เลขบรรทัด|2|l}} ทรามหาบรมจักรพรรดิธรรมิกรา

{{เลขบรรทัด|3|l}} ชเป็นเจ้าให้ขุนศรีไชยราชมงคลเท

{{เลขบรรทัด|4|l}} พเอกมนตรีพิเสส แดขุนมโนรมย์ ขุน

{{เลขบรรทัด|5|l}} คำแหงพระพรหม นายคำแหงนารายณ์ ขุน

{{เลขบรรทัด|6|l}} ปทยม ขุนไตรคำแหง ขุนไทยอาจ ขุน

{{เลขบรรทัด|7|l}} คำแหงพระพุธ เจ้านครไชย เจ้าหาว

{{เลขบรรทัด|8|l}} นายมโนโมย นายเพาพระบนทม เจ้า

{{เลขบรรทัด|9|l}} สามชื่น เจ้าเพชดา เอาจตุรงค์ช้างม้า

{{เลขบรรทัด|10|l}} รี้พลไปโจมจับพระนครพิมาย พนมรุ้ง
}}
ผลลัพธ์

1 วันอาทิตย์ สมเด็จพระอิน

2 ทรามหาบรมจักรพรรดิธรรมิกรา

3 ชเป็นเจ้าให้ขุนศรีไชยราชมงคลเท

4 พเอกมนตรีพิเสส แดขุนมโนรมย์ ขุน

5 คำแหงพระพรหม นายคำแหงนารายณ์ ขุน

6 ปทยม ขุนไตรคำแหง ขุนไทยอาจ ขุน

7 คำแหงพระพุธ เจ้านครไชย เจ้าหาว

8 นายมโนโมย นายเพาพระบนทม เจ้า

9 สามชื่น เจ้าเพชดา เอาจตุรงค์ช้างม้า

10 รี้พลไปโจมจับพระนครพิมาย พนมรุ้ง