แม่แบบ:แถวรูป/doc

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

วัตถุประสงค์[แก้ไข]

แม่แบบนี้ใช้ทำรูปให้เรียงกันเป็นแถว

วิธีใช้[แก้ไข]

เติมข้อมูลที่จำเป็นลงในแบบต่อไปนี้

{{แถวรูป
<!-- การจัดรูปแบบ -->
| width = [ใส่ความกว้างที่ต้องการ เช่น 100, 150, 200 ฯลฯ ถ้าไม่ใส่ จะใช้ความกว้าง 60 พิกเซลโดยอัตโนมัติ]
| height = [ใส่ความสูงที่ต้องการ เช่น 100, 150, 200 ฯลฯ ถ้าไม่ใส่ จะใช้ความสูง 70 พิกเซลโดยอัตโนมัติ]
| perrow = [จำนวนรูปที่ต้องการให้มีในแต่ละแถว ถ้าไม่ใส่ รูปจะเรียงกันไปเรื่อย ๆ เป็นแนวนอนโดยอัตโนมัติ]
| border-width = [ความหนาของเส้นกรอบล้อมแต่ละรูป เช่น 2, 4, 6 ฯลฯ ถ้าไม่ใส่ จะไม่มีกรอบโดยอัตโนมัติ]

<!-- รูปที่ 1 -->
| image1 = [ชื่อรูปที่ 1]
| caption1 = [คำบรรยายรูปที่ 1 จะขึ้นใต้รูป]
| text1 = [ใส่ข้อความที่ต้องการให้แสดงใต้รูปเมื่อเอาเมาส์มาวนเหนือรูป]
| link1 = [ถ้าต้องการให้คลิกรูปแล้วลิงก์ไปยังหน้าใด ก็ใส่ชื่อหน้านั้น]

<!-- รูปที่ 2 -->
| image2 = [ชื่อรูปที่ 2]
| caption2 = [คำบรรยายรูปที่ 2 จะขึ้นใต้รูป]
| text2 = [ใส่ข้อความที่ต้องการให้แสดงใต้รูปเมื่อเอาเมาส์มาวนเหนือรูป]
| link2 = [ถ้าต้องการให้คลิกรูปแล้วลิงก์ไปยังหน้าใด ก็ใส่ชื่อหน้านั้น]

<!-- รูปที่ 3 -->
| image3 = [ชื่อรูปที่ 3]
| caption3 = [คำบรรยายรูปที่ 3 จะขึ้นใต้รูป]
| text3 = [ใส่ข้อความที่ต้องการให้แสดงใต้รูปเมื่อเอาเมาส์มาวนเหนือรูป]
| link3 = [ถ้าต้องการให้คลิกรูปแล้วลิงก์ไปยังหน้าใด ก็ใส่ชื่อหน้านั้น]

<!-- รูปที่ 4 -->
| image4 = [ชื่อรูปที่ 4]
| caption4 = [คำบรรยายรูปที่ 4 จะขึ้นใต้รูป]
| text4 = [ใส่ข้อความที่ต้องการให้แสดงใต้รูปเมื่อเอาเมาส์มาวนเหนือรูป]
| link4 = [ถ้าต้องการให้คลิกรูปแล้วลิงก์ไปยังหน้าใด ก็ใส่ชื่อหน้านั้น]

<!-- รูปที่ 5 -->
| image5 = [ชื่อรูปที่ 5]
| caption5 = [คำบรรยายรูปที่ 5 จะขึ้นใต้รูป]
| text5 = [ใส่ข้อความที่ต้องการให้แสดงใต้รูปเมื่อเอาเมาส์มาวนเหนือรูป]
| link5 = [ถ้าต้องการให้คลิกรูปแล้วลิงก์ไปยังหน้าใด ก็ใส่ชื่อหน้านั้น]

<!-- ฯลฯ -->
}}

ตัวอย่าง 1[แก้ไข]

{{แถวรูป
<!-- การจัดรูปแบบ -->
| width = 200
| height = 200
| perrow = 2

<!-- รูปที่ 1 -->
| image1 = Naresuan_life_-_Wat_Suwan_Dararam_-_Section_01_(2108_BE).jpg
| caption1 = พ.ศ. 2108

<!-- รูปที่ 2 -->
| image2 = Naresuan_life_-_Wat_Suwan_Dararam_-_Section_02_(2116_BE).jpg
| caption2 = พ.ศ. 2116

<!-- รูปที่ 3 -->
| image3 = Naresuan_life_-_Wat_Suwan_Dararam_-_Section_03_(2121_BE).jpg
| caption3 = พ.ศ. 2121

<!-- รูปที่ 4 -->
| image4 = Naresuan_life_-_Wat_Suwan_Dararam_-_Section_05_(2127_BE).jpg
| caption4 = พ.ศ. 2127

<!-- รูปที่ 5 -->
| image5 = Naresuan_life_-_Wat_Suwan_Dararam_-_Section_06_(2127_BE).jpg
| caption5 = พ.ศ. 2127

<!-- รูปที่ 6 -->
| image6 = Naresuan_life_-_Wat_Suwan_Dararam_-_Section_13_(2142_BE).jpg
| caption6 = พ.ศ. 2142
}}
ให้ผลดังนี้
Naresuan life - Wat Suwan Dararam - Section 01 (2108 BE).jpg
พ.ศ. 2108
Naresuan life - Wat Suwan Dararam - Section 02 (2116 BE).jpg
พ.ศ. 2116
Naresuan life - Wat Suwan Dararam - Section 03 (2121 BE).jpg
พ.ศ. 2121
Naresuan life - Wat Suwan Dararam - Section 05 (2127 BE).jpg
พ.ศ. 2127
Naresuan life - Wat Suwan Dararam - Section 06 (2127 BE).jpg
พ.ศ. 2127
Naresuan life - Wat Suwan Dararam - Section 13 (2142 BE).jpg
พ.ศ. 2142

ตัวอย่าง 2[แก้ไข]

{{แถวรูป
<!-- การจัดรูปแบบ -->
| width = 200
| height = 200

<!-- รูปที่ 1 -->
| image1 = Naresuan_life_-_Wat_Suwan_Dararam_-_Section_01_(2108_BE).jpg

<!-- รูปที่ 2 -->
| image2 = Naresuan_life_-_Wat_Suwan_Dararam_-_Section_02_(2116_BE).jpg

<!-- รูปที่ 3 -->
| image3 = Naresuan_life_-_Wat_Suwan_Dararam_-_Section_03_(2121_BE).jpg

<!-- รูปที่ 4 -->
| image4 = Naresuan_life_-_Wat_Suwan_Dararam_-_Section_05_(2127_BE).jpg

<!-- รูปที่ 5 -->
| image5 = Naresuan_life_-_Wat_Suwan_Dararam_-_Section_06_(2127_BE).jpg

<!-- รูปที่ 6 -->
| image6 = Naresuan_life_-_Wat_Suwan_Dararam_-_Section_08_(2128_BE).jpg

<!-- รูปที่ 7 -->
| image7 = Naresuan_life_-_Wat_Suwan_Dararam_-_Section_13_(2142_BE).jpg

<!-- รูปที่ 8 -->
| image8 = Naresuan life - Wat Suwan Dararam - Section 15 (2147 BE).jpg
}}
ให้ผลดังนี้
Naresuan life - Wat Suwan Dararam - Section 01 (2108 BE).jpg
Naresuan life - Wat Suwan Dararam - Section 02 (2116 BE).jpg
Naresuan life - Wat Suwan Dararam - Section 03 (2121 BE).jpg
Naresuan life - Wat Suwan Dararam - Section 05 (2127 BE).jpg
Naresuan life - Wat Suwan Dararam - Section 06 (2127 BE).jpg
Naresuan life - Wat Suwan Dararam - Section 08 (2128 BE).jpg
Naresuan life - Wat Suwan Dararam - Section 13 (2142 BE).jpg
Naresuan life - Wat Suwan Dararam - Section 15 (2147 BE).jpg

แม่แบบที่เกี่ยวข้อง[แก้ไข]