ข้ามไปเนื้อหา

แม่แบบ:จบข้อความที่ลิงก์ได้

จาก วิกิซอร์ซ
(เปลี่ยนทางจาก แม่แบบ:Lpe)
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]


วัตถุประสงค์[แก้ไข]

แม่แบบนี้ใช้สร้างลิงก์ในเนมสเปซ "หน้า" (หน้าที่ขึ้นต้นชื่อด้วย "หน้า:") เมื่อข้อความที่จะลิงก์นั้นถูกแบ่งเป็นสองหน้าต่อกัน (เช่น จะลิงก์ไป รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แต่ข้อความ "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร" อยู่ท้ายหน้าหนึ่ง และไปขึ้นข้อความ "ไทย พุทธศักราช 2550" อีกหน้าหนึ่ง)

วิธีใช้[แก้ไข]

แม่แบบนี้ต้องใช้คู่กับ แม่แบบ:เริ่มข้อความที่ลิงก์ได้

ใส่ แม่แบบ:เริ่มข้อความที่ลิงก์ได้ ที่ท้ายหน้าแรก แล้วใส่แม่แบบนี้ที่ต้นหน้าถัดมา

แม่แบบนี้ใช้โดยกรอกข้อมูลลงไปตามโค้ดนี้

{{จบข้อความที่ลิงก์ได้|link=|lq=|rq=|pre=|post=|hw1=|hw2=}}
  • link = หน้าที่ต้องการลิงก์ไป กล่าวคือ หน้าปลายทาง
  • lq = ย่อมาจาก "left quote" ใช้ใส่เครื่องหมายหรือสิ่งอื่นใดที่อยู่ต้นลิงก์ เช่น เครื่องหมายอัญประกาศเปิด ถ้ามี
  • rq = ย่อมาจาก "right quote" ตรงกันข้ามกับ lq คือ สำหรับเครื่องหมายหรือสิ่งอื่นใดที่อยู่ท้ายลิงก์ เช่น อัญประกาศปิด ถ้ามี
  • pre = ข้อความที่จะให้แสดงในหน้าแรก
  • post = ข้อความที่ถูกจะให้แสดงในหน้าถัดมา
  • hw1 = ย่อมาจาก "hyphenated word 1" ใช้ใส่ข้อความส่วนหลังที่ถูกแบ่งด้วยเครื่องหมาย "-" ถ้ามี เช่น ถ้าถูกแบ่งว่า "หมูหมา-" อยู่หน้าแรก และ "กาไก่" อยู่หน้าถัดไป ใส่ "กาไก่" ในช่องนี้
  • hw2 = ย่อมาจาก "hyphenated word 2" ถ้ามีข้อความที่ถูกแบ่งตามกรณีก่อน ช่องนี้ให้ใส่ข้อความเต็ม เช่น จากตัวอย่างในกรณีก่อน ช่องนี้นี้ใส่ "หมูหมา-กาไก่"

ตัวอย่าง[แก้ไข]

หน้าแรก หน้าถัดมา ผลลัพธ์เมื่อผสาน
ตัวอย่างที่ 1 ข้อความถูกแบ่งว่า "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร/ไทย พุทธศักราช 2550"
{{เริ่มข้อความที่ลิงก์ได้
| link = รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
| pre = รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
| post = ไทย พุทธศักราช 2550
}}
{{จบข้อความที่ลิงก์ได้
| link = รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
| pre = รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
| post = ไทย พุทธศักราช 2550
}}
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ตัวอย่างที่ 2 ข้อความถูกแบ่งว่า "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธ-/ศักราช 2550"
{{เริ่มข้อความที่ลิงก์ได้
| lq = "
| rq = ,"
| link = รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
| pre = รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
| hw1 = พุทธ-
| hw2 = พุทธ-ศักราช
| post = 2550
}}
{{จบข้อความที่ลิงก์ได้
| lq = "
| rq = ,"
| link = รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
| pre = รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
| hw1 = ศักราช
| hw2 = พุทธ-ศักราช
| post =  2550
}}
"รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550,"