ไฟล์:คำวินิจฉัยศาล รธน ๒๕๔๗-๒๙-๓๐.pdf

ไม่รองรับเนื้อหาของหน้าในภาษาอื่น
จาก วิกิซอร์ซ
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →

ไฟล์ต้นฉบับ(1,239 × 1,754 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 1.85 เมกะไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 315 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก วิกิมีเดียคอมมอนส์ และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Rulings Nos. 29–30/2547 dated 19 February 2547 BE (2004 CE)

ไทย: คำวินิจฉัยที่ ๒๙–๓๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

 s:th:คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 29–30/2547  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
institution QS:P195,Q593273
image of artwork listed in title parameter on this page
ชื่อเรื่อง
English: Rulings Nos. 29–30/2547 dated 19 February 2547 BE (2004 CE)
ไทย: คำวินิจฉัยที่ ๒๙–๓๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
ชื่อเรื่องรอง
English: Re: The submission by the President of the Senate and the President of the House of Representatives of opinions of Members of each chamber, by which the Constitutional Court is requested to consider and rule as to whether the Emergency Decree Amending the Penal Code, 2546 BE, and the Emergency Decree Amending the Anti-Money Laundering Act, 2542 BE, 2546 BE, are in accordance with the Constitution, section 218, paragraph 1
ไทย: เรื่อง ประธานวุฒิสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นสมาชิกของแต่ละสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง หรือไม่
ผู้เผยแพร่
institution QS:P195,Q16305279
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา

การอนุญาตใช้สิทธิ

งานอันไม่มีลิขสิทธิ์
ภาพหรือสื่อนี้เป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากภาพหรือสื่อนี้ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของงานดังต่อไปนี้:

(๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

(๒) รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

(๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
สำหรับผู้อัปโหลดสื่อหรือภาพ: โปรดระบุรายละเอียด และที่มาของภาพหรือสื่อให้ละเอียดและชัดเจน

English | македонски | slovenščina | ไทย | 中文(中国大陆)‎ | +/−

พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย
พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย

ธงชาติไทย
ธงชาติไทย

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน22:28, 15 มีนาคม 2564รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 22:28, 15 มีนาคม 25641,239 × 1,754, 315 หน้า (1.85 เมกะไบต์)Miwako SatoUploaded a work by {{institution:Constitutional Court of Thailand}} from {{th|1="[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0A/00147370.PDF คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๙–๓๐/๒๕๔๗ เรื่อง ประธานวุฒิสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นสมาชิกของแต่ละสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง หรือไม่ ลงวันที่ ๑๙ กุมภา...

ข้อมูลอภิพันธุ์