ไฟล์:พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๓ - ๒๔๗๗.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า


ไฟล์ต้นฉบับ(3,687 × 5,625 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 125.5 เมกะไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 414 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Royal chronicle of the kingdom of Rattanakosin: third reign

ไทย: พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ ๓

 s:th:พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์/รัชกาลที่ 3  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
author QS:P50,Q13024764
ชื่อเรื่อง
English: Royal chronicle of the kingdom of Rattanakosin: third reign
ไทย: พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ ๓
รุ่น 1st
ผู้พิมพ์โฆษณา
ไทย: กรมศิลปากร
โรงพิมพ์
English: Si Hong Printing House
ไทย: โรงพิมพ์ศรีหงส์
คำอธิบาย
English: This book consists of:
  1. preface dated 20 November 2477 BE (1934 CE), by Luang Wichitwathakan (personal name: Wichit Wichitwathakan; 1898–1962 CE), director-general of the Fine Arts Department of Siam;
  2. Phraratchaphongsawadan krung rattanakosin ratchakan thi sam ("Royal chronicle of the kingdom of Rattanakosin: third reign"), by Chaophraya Thiphakorawong Mahakosathipbodi (personal name: Kham Bunnak; 1813–1870 CE).
ไทย: หนังสือนี้ ประกอบด้วย
๑. คำนำ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๗ ของ หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ; พ.ศ. ๒๔๔๑–๒๕๐๕) อธิบดีกรมศิลปากร
๒. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๓ ของ เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค; พ.ศ. ๒๓๕๖–๒๔๑๓)
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 2476 หรือ 2477
publication_date QS:P577,+1934-00-00T00:00:00Z/9
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
English: Thiphakorawong Mahakosathipbodi (Kham Bunnak), Chaophraya. (1934). Phraratchaphongsawadan krung rattanakosin ratchakan thi sam [Royal chronicle of the kingdom of Rattanakosin: Third reign]. Bangkok: Si Hong Printing House. [Printed for distribution as a token of the royally-sponsored funeral of Maha-ammat-tho Phraya Phaibunsombat (Det Bunnak), held on 25 November 2477 BE at the royal crematory of Wat Thep Sirinthrawat]. (In Thai).
ไทย: ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค), เจ้าพระยา. (๒๔๗๗). พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ ๓. พระนคร: โรงพิมพ์ศรีหงส์. [พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพมหาอำมาตย์โท พระยาไพบูลย์สมบัติ (เดช บุนนาค) วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๗๗ ณสุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส].
เวอร์ชันอื่น
2nd edition, 1939

การอนุญาตใช้สิทธิ

Public domain
ภาพหรือสื่อนี้ ถือเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลไทย เนื่องจากลิขสิทธิ์หมดอายุแห่งการคุ้มครองแล้ว ตามมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้:

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

สำหรับผู้อัปโหลด : โปรดระบุชนิดของงาน วันที่สร้างสรรค์หรือวันที่เผยเพร่งาน ตลอดจนรายละเอียดอื่นให้ละเอียดและชัดเจน

English | македонски | ไทย | 中文(简体)‎ | +/−

Flag of Thailand

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน18:01, 3 ตุลาคม 2563รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 18:01, 3 ตุลาคม 2563หน้า 3,687 × 5,625, 414(125.5 เมกะไบต์)BitterschokoUploaded a work by {{creator:Chaophraya Thiphakorawong}} from {{en|1={{w|Chaophraya Thiphakorawong|Thiphakorawong Mahakosathipbodi (Kham Bunnak), ''Chaophraya''}}. (1934). ''Phraratchaphongsawadan krung rattanakosin ratchakan thi sam'' [Royal chronicle of the kingdom of Rattanakosin: Third reign]. Bangkok: Si Hong Printing House. [Printed for distribution as a token of the royally-sponsored funeral of ''Maha-ammat-tho Phraya'' Phaibunsombat (Det Bunnak), held on 25 November 2477 {{w|Buddhist...

ข้อมูลอภิพันธุ์