ไฟล์:๒๔๗๘.๐๕.๐๕ - พรบแก้ไขเพิ่มเติมกลักษณะอาชญา (๖).pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี

ไฟล์ต้นฉบับ(816 × 1,239 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 92 กิโลไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 5 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

s:th:พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช 2478 (ฉะบับที่ 6)  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
Government of Thailand
image of artwork listed in title parameter on this page
ชื่อเรื่อง
English: Act Amending the Penal Code, 2478 Buddhist Era (No. 6)
ไทย: พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช ๒๔๗๘ (ฉะบับที่ ๖)
รุ่น 1st
ผู้เผยแพร่
Government of Thailand
โรงพิมพ์
English: Cabinet Secretariat of Thailand
ไทย: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
คำอธิบาย
The present file consists of two documents, one being an order the prime minister of Siam, Phot Phahonlayothin, promulgating an act of the House of Representatives vetoed by King Rama VII, the other being the said act. The act amended the method of execution under the Penal Code of 1908 by (1) replacing decapitation in public with shooting at a penal institution and (2) abolishing the provision requiring prior royal assent for the execution of a death sentence.
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2478
publication_date QS:P577,+1935-05-05T00:00:00Z/11
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: * "คำสั่งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๔๗๘". (๒๔๗๘, ๕ พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๕๒. หน้า ๓๒๓–๓๒๔.

การอนุญาตใช้สิทธิ

งานอันไม่มีลิขสิทธิ์
ภาพหรือสื่อนี้เป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากภาพหรือสื่อนี้ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของงานดังต่อไปนี้:

(๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

(๒) รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

(๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
สำหรับผู้อัปโหลดสื่อหรือภาพ: โปรดระบุรายละเอียด และที่มาของภาพหรือสื่อให้ละเอียดและชัดเจน

English | македонски | slovenščina | ไทย | 中文(中国大陆)‎ | +/−

พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย

ธงชาติไทย

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน10:04, 15 พฤษภาคม 2563รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 10:04, 15 พฤษภาคม 2563หน้า 816 × 1,239, 5 (92 กิโลไบต์)BitterschokoUploaded a work by Government of Thailand from {{en|1= * "[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2478/A/323.PDF Khamsang nayok-ratthamontri long wan thi yisip kao mesayon song phan si roi chetsip paet]" [Order of the Prime Minister dated 29 April 2478 (1935)]. (1935, 5 May). ''Royal Thai Government Gazette''. Vol. 52. pp. 323–324. (In Thai). * "[http://dl.parliament.go.th/bitstream/handle/lirt/15036/SOP-DIP_P_401127_0001.pdf Phraratchabanyat kae-khai-phoemtoem kotmai laksana at-ya phutth...

ข้อมูลอภิพันธุ์