กฎหมายลักษณมรดก (2455)/คำนำ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำนำ

กฎหมายมรดกเล่มนี้ ข้าพเจ้าได้รวบรวมไว้แต่ครั้งยังเปนนักเรียนอยู่ แลได้ใช้เปนประโยชน์ในการศึกษาส่วนตัวข้าพเจ้าเสมอมาจนวันข้าสอบไล่ ครั้นเมื่อข้าพเจ้าได้รับเกียรติยศเนติบัณฑิตแล้ว ก็ได้ดัดแปลงเพิ่มเติมขึ้นอิกเล็กน้อย คือ เติมความเห็นของข้าพเจ้าลงบ้าง หวังใจว่า จะมีประโยชน์แก่นักเรียนแลหมอกฎหมายบางท่านตามสมัยที่ตำหรับตำรายังขาดแคลน อันที่จริง ข้อความทั้งหลายในเล่มนี้ไม่เลิศล้นอะไร เปนแต่รวบรัดบทกฎหมายแลฎีกาต่าง ๆ ที่กระจัดกระจายลำบากแก่การพลิกค้นนั้นมาเรียงลำดับกันเข้า แลแบ่งเปนหมวดเปนหมู่ให้ดูง่ายเท่านั้น ท่านผู้ศึกษาคงไม่เถียงในข้อที่สมุดเล่มนี้จะช่วยย่นเวลาเรียนกฎหมายมรดกดของท่านให้น้อยลงหลายร้อยชั่วโมง

ข้าพเจ้าได้ทำสารบานเลอียดไว้ข้างท้าย เพื่อพลิกค้นได้เร็วเมื่อต้องการ อนึ่ง ถ้อยคำเปนอันมาก ข้าพเจ้าได้ใช้คำย่อ ซึ่งถ้าท่านพิจารณาดูแบบเสียรวดเดียว ท่านก็จะอ่านได้สดวกดี

  • นายเซี้ยง เนติบัณฑิต
  • ๒๙๘–๙, สามแยก, กรุงเทพฯ
  • วันที่ ๑ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก ๑๓๑