ข้อบังคับสำหรับกระบวนพิจารณาฯ พระยอดเมืองขวาง

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ข้อบังคับฯ มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 "ข้อบังคับสำหรับกระบวนพิจารณาที่จะได้ใช้ในศาลไทยกับฝรั่งเศสผสมกันอันเปนศาลที่จะชำระคดีความพระยอดเมืองขวาง". (2437, 10 มิถุนายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 11, ตอน 11. หน้า 87–90.
2 "ข้อบังคับสำหรับกระบวนพิจารณาที่จะได้ใช้ในศาลไทยกับฝรั่งเศสผสมกันอันเปนศาลที่จะชำระคดีความพระยอดเมืองขวาง". (2478). ใน บุญธรรม ศิริฤทธิ์, บุญเรื่อง นาคีนพคุณ, สำราญ เภตรารัตน์, และ เสถียร ลายลักษณ์ (ผู้รวบรวม), ประชุมกฎหมายประจำศก เล่ม 14 (น. 192–198). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดลิเมล์.