คัมภีร์โหราศาสตร์ไทยมาตรฐานฉบับสมบูรณ์/การแทรกธาตุลงในอายุมูลธาตุ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


การแทรกธาตุลงในอายุมูลธาตุ

ถ้าจะแทรกธาตุทั้ง ๔ ลงในกองบาปธาตุ เป็นเวลา ๒๒ ปี รวมทั้ง
๔ ธาตุ ๘ พระเคราะห์ ให้แทรกไปตามลำดับ ลำดับวิถีในอสีติธาตุ คือ ลม ไฟ
น้ำ ดิน และแทรกไปตามลำดับพระเคราะห์คือ ธาตุลม ธาตุใน ๓ ธาตุนอก
๘ ธาตุไฟ ธาตุใน ๑ ธาตุนอก ๗ ธาตุน้ำ ธาตุใน ๔ ธาตุนอก ๖ ธาตุดิน
ธาตุใน ๒ ธาตุนอก ๕ ด้วยกำลังธาตุคืออังคาร ๘ ราหู ๑๒ อาทิตย์ ๖ เสาร์
๑๐ พุธ ๑๗ ศุกร์ ๒๑ จันทร์ ๑๕ พฤหัสบดี ๑๙ วิธีทำ ให้ตั้งอายุบาปธาตุ
๒๒ ปีลง ๘ ฐาน เอากำลังพระเคราะห์องค์ที่ต้องการทราบเวลาแทรกคูณตามลำดับ
ฐาน แล้วเอากำลังพระเคราะห์รวมทั้งสิ้น ๑๐๘ หารจงทุกฐาน ได้ลัพธ์เป็นปี เศษเอา
๑๒ คูณ เอา ๑๐๘ หาร ได้ลัพธ์เป็นเดือน เศษเอา ๓๐ คูณ เอา ๑๐๘ หาร
ได้ลัพธ์เป็นวัน ถ้าเศษวันมีในพระเคราะห์ ตัวใดให้เอาเศษนั้น ไปบวกกับกองวันในกำลัง
พระเคราะห์ที่จะทำต่อไปในเบื้องหน้า

ได้ทำวิธีหากำลังพระอังคารตัวต้นที่แทรกว่าจะเป็นเวลาเท่าใดไว้ให้ดูเป็นตัวอย่าง
ตั้ง ๒๒ ปีลง เอา ๘ คูณ เอา ๑๐๘ หาร ได้ลัพธ์ ๑ ปีเศษ ๖๘ เศษเอา
๑๒ คูณ เอา ๑๐๘ หาร ได้ลัพธ์ ๗ เดือน เศษ ๖๐ เศษเอา ๓๐ คูณ เอา
๑๐๘ หาร ได้ลัพธ์ ๑๖ วัน มีเศษ ๗๒ วัน เศษเอาไปบวกกับจำนวนวันที่จะทำต่อไป
ในพระเคราะห์เบื้องหน้า เมื่อทำสำเร็จแล้วทั้ง ๔ ธาตุ ๘ พระเคราะห์ได้เวลาแทรกตาม
ลำดับกำลังพระเคราะห์ในราศีตุล มีพระอังคารเป็นต้นดังนี้

     ธาตุลม     
     ธาตุไฟ     
     ธาตุน้ำ     
     ธาตุดิน     ๑๖


๑๐


๒๐


๑๔


๑๖


๑๐


๒๐

๑๐
๑๔


๒๖


๒๖


๒๖

๑๑ช่องต้นข้างบนบอกว่าธาตุลม เลข ๓ คือพระอังคาร เลขใต้พระอังคารนั้นก็
คือ บอกเวลาพระอังคารแทรกได้ ๑ ปี ๗ เดือนกับ ๑๖ วัน เลข ๘ พระราหู
เลขใต้พระราหู บอกว่าพระราหูแทรก ๒ ปี ๕ เดือน ๑๐ วัน เลขที่เขียนไว้หว่าง
กลางข้างใต้เวลาทั้งสองนั้น คือกำลังพระอังคารกับพระราหูรวมกันแทรกได้ ๔ ปีไม่มีเศษ
เดือนกับ ๒๖ วัน

ช่องธาตุไฟ น้ำ ดิน พึงดูตามตัวอย่างที่ได้อธิบายมาแล้วในช่องต้นนั้นเถิด
และเมื่อรวมกำลังแทรกเข้าทั้งหมด ๔ ธาตุแล้ว ก็จะได้เวลาเป็นจำนวน ๒๒ ปีพอดี

แล้วพึงแทรกในสุริชธาตุ ๑๒ ปี คูณด้วยกำลังธาตุไฟ น้ำ ดิน ลม
ไปตามลำดับกำลังพระเคราะห์ทำเหมือนอย่างที่ทำมาแล้ว เมื่อทำสำเร็จแล้วจะได้ผลดังนี้

     ธาตุไฟ     
     ธาตุน้ำ     
     ธาตุดิน     
     ธาตุลม     


๑๐

๑๐
๒๐
๑๐

๑๐
๒๐

๑๐


๒๐


๑๐


๒๐


แล้วพึงทำแทรกในกองอมฤตธาตุ ๑๖ ปีด้วยกำลังธาตุ น้ำ ดิน ลม ไฟ
ไปโดยลำดับกำลังพระเคราะห์ ทำเหมือนอย่างที่ทำมาแล้ว เมื่อทำสำเร็จแล้วจะได้ผลดังนี้

     ธาตุน้ำ     
     ธาตุดิน     
     ธาตุลม     
     ธาตุไฟ     


๑๐


๒๐


๒๔

๑๐

๑๐
๒๐


๒๔


๑๖


๑๔

๑๑
๑๖


๑๔


แล้วพึงทำแทรกในกองโกลีธาตุ ๓๐ ปี ด้วยกำลังธาตุ ดิน ลม ไฟ น้ำ
ไปโดยลำดับกำลังพระเคราะห์ทำเหมือนอย่างที่ทำมาแล้ว เมื่อทำสำเร็จแล้วจะได้ผลดังนี้

     ธาตุดิน     
     ธาตุลม     
     ธาตุไฟ     
     ธาตุน้ำ     


๑๐


๒๐
๑๐


๒๐

๑๐๑๐


๒๐


๑๐
๑๐

๒๐


ถ้าจะทำโชคธาตุทั้ง ๔ ให้ตั้งศักราชลง (จุลศักราชที่เกิด) เอา ๒๐๕
ลบ เอา ๘๐ หารเกิดวันใด เอามูลธาตุวันนั้นลบก่อน เรียงไปตามลำดับวิถีของอสีติธาตุ
เช่นเกิดวันอังคาร วันพุธกลางคืน ให้ลบแต่ปาปไปสุริช อมฤต โกลี คือให้เอา ๒๒
ปีลบก่อน แล้วเอา ๑๒, ๑๖, ๓๐ ปีลบไปโดยลำดับ