คัมภีร์โหราศาสตร์ไทยมาตรฐานฉบับสมบูรณ์/ทำมัธยมพระราหู

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


ทำมัธยมพระราหู

ถ้าจะทำมัธยมพระราหู ให้ตั้งกำลังพระเคราะห์ลงเป็น ๒ ฐาน ฐานบนเอา
๒๐ หาร ลัพธ์นั้นชื่อปฐมลัพธ์ ตราไว้ เศษตัดออกเสีย ฐานต่ำเอา ๒๖๕ หาร
ลัพธ์ชื่อทุติยลัพธ์ เศษตัดออกเสีย แล้วเอาทุติยลัพธ์บวกเข้ากับปฐมลัพธ์ เอา ๖๐
หารเศษเป็นลิบดา แล้วเอา ๓๐ หารลัพธ์ เศษเป็นองศา แล้วเอา ๑๒ หารลัพธ์
เศษเป็นราศี ได้เศษเป็นราศี องศา ลิบดาเท่าใด เป็นมัธยมพระราหู

ตัวอย่างมัธยมพระราหู วันที่ ๓๐ เมษายน พระพุทธศักราช ๒๔๖๖
จุลศักราช ๑๒๘๕

กำลังพระเคราะห์ทำตัวอย่างมาแล้วได้ ๑๔๕๘๐๘๖๒
๑๔๕๘๐๘๖๒ ÷ ๒๐ = ๗๒๙๐๔๓ เศษ ๒
๑๔๕๘๐๘๖๒ ÷ ๒๖๕ = ๕๕๐๒๒ เศษ ๓๒
๗๒๙๐๔๓ ÷ ๕๕๐๒๒ = ๑๓๐๖๗ เศษ ๔๕
๑๓๐๖๗ ÷ ๓๐ = ๔๓๕ เศษ ๑๗
๔๓๕ ÷ ๑๒ = ๓๖ เศษ ๓


{{{3}}}px

๑๗
{{{3}}}px
เป็นมัธยมพระราหู
๔๕
{{{3}}}px


______________