คาถาท่านปู่พญายมราช

จาก วิกิซอร์ซ

คาถาท่านปู่พยายมราช

ปะโตเมตัง ปะระชีวีนัง สุคะโต จุติ

จิตตะเมตตะ นิพพานัง สุคะโต จุติ

กลับหน้าหลัก