คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕–๑๘/๒๕๕๖

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)

คำวินิจฉัย
ความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตน
ที่ ปัญหา ความเห็น
จรูญ อินทจาร จรัญ ภักดีธนากุล เฉลิมพล เอกอุรุ ชัช ชลวร ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ นุรักษ์ มาประณีต บุญส่ง กุลบุปผา สุพจน์ ไข่มุกด์ อุดมศักดิ์ นิติมนตรี
คำร้องของผู้ร้องทั้งสี่ต้องด้วยหลักเกณฑ์หรือไม่
ศาลมีอำนาจวินิจฉัยเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือไม่
การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่
เนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่
ต้องยุบพรรคการเมือง และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองเหล่านั้นหรือไม่
  • เห็นว่า ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอีก
  • ไม่ได้วินิจฉัย