คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕–๑๘/๒๕๕๖

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คำวินิจฉัย
ความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตน
ที่ ปัญหา ความเห็น
จรูญ อินทจาร จรัญ ภักดีธนากุล เฉลิมพล เอกอุรุ ชัช ชลวร ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ นุรักษ์ มาประณีต บุญส่ง กุลบุปผา สุพจน์ ไข่มุกด์ อุดมศักดิ์ นิติมนตรี
คำร้องของผู้ร้องทั้งสี่ต้องด้วยหลักเกณฑ์หรือไม่
ศาลมีอำนาจวินิจฉัยเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือไม่
การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่
เนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่

[ก]

ต้องยุบพรรคการเมือง และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองเหล่านั้นหรือไม่

[ข]

[ข]

[ข]

[ข]

  • เห็นว่า ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอีก
  • ไม่ได้วินิจฉัย