คำสั่งกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน ที่ 139/2563

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตราครุฑ
ตราครุฑ
คำสั่งกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน
ที่ ๑๓๙/๒๕๖๓
เรื่อง ให้ลงโทษข้าราชการตำรวจบกพร่องการปฏิบัติหน้าที่

ด้วยมีข้าราชการตำรวจบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการอำนวยการในเขตพระราชฐาน กล่าวคือ ไม่กำกับดูแล ปล่อยให้รถบรรทุก ยี่ห้ออีซูซุ รุ่นฮีโน่ สีขาว หมายเลขทะเบียน ๗๘-๙๕๖๙ กรุงเทพมหานคร ได้เลี้ยวเข้าเฉี่ยวชนทางเข้าออกประตูจักรภพ ทำให้ประตูจักรภพได้รับความเสียหายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถือว่า เป็นความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ เกิดความหละหลวมในการรักษาความปลอดภัย ทำให้ประตูจักรภพซึ่งเป็นพระราชทรัพย์ได้รับความเสียหายนั้น

เห็นควรพิจารณาให้ลงโทษข้าราชการตำรวจ ดังต่อไปนี้

๑. ให้พันตำรวจเอก วันชัย ขาวรัมย์ ผู้กำกับการอารักขา ๑ กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน ลงโทษฝึกธำรงวินัย จำนวน ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึง ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒. ให้พันตำรวจโท วัฒนพล นิติเกรียงไกร รองผู้กำกับการอารักขา ๑ กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน ลงโทษฝึกธำรงวินัย จำนวน ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึง ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

๓. ให้พันตำรวจตรี ประหยัด สุระภี ผู้บังคับกองร้อยที่ ๕ กองกำกับการอารักขา ๑ กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน ลงโทษฝึกธำรงวินัย จำนวน ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึง ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

๔. ให้ร้อยตำรวจโท สหพล จันทร์ทอง รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลคันนายาว ช่วยราชการกองร้อยที่ ๕ กองกำกับการอารักขา ๑ กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน ลงโทษฝึกธำรงวินัย จำนวน ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึง ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

๕. ให้สิบตำรวจตรี อภิสิทธิ์ สุภาฤกษ์ ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลบางรัก ช่วยราชการกองร้อยที่ ๕ กองกำกับการอารักขา ๑ กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน ลงโทษฝึกธำรงวินัย จำนวน ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึง ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  • สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
  • พันตำรวจเอก  
  • (บรรลือศักดิ์ แสงสว่าง)
  • รองผู้บังคับการกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน
  • รักษาราชการแทนผู้บังคับการกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"