สถานีย่อย:ตำรวจไทย

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เครื่องหมายของตำรวจไทย

งาน[แก้ไข]

คำสั่ง[แก้ไข]

 1. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 702/2553 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร
 2. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 609/2557 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร
 3. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 156/2559 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร
 4. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 196/2559 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559 เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร
 5. คำสั่งกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน ที่ 139/2563 เรื่อง ให้ลงโทษข้าราชการตำรวจบกพร่องการปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563
 6. คำสั่งเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี ที่ 2/2563 เรื่อง ให้เลิกการชุมนุมสาธารณะ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
 7. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 407/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน (พันตำรวจเอก ธิติสรรค์ อุทธนผล) ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564

อื่น ๆ[แก้ไข]

 1. บันทึกวิทยุในราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาล ด่วนที่สุด ที่ 0015.135/107ศก ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2563
 2. ประกาศเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน ที่ 273/2563 เรื่อง ให้เลิกการชุมนุมสาธารณะ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563

งานที่เกี่ยวข้อง[แก้ไข]

กฎหมาย[แก้ไข]

 1. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 17 เรื่อง มอบอำนาจบริหารราชการแผ่นดิน ลงวันที่ 22 กันยายน 2549
 2. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 18 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 22 กันยายน 2549

อื่น ๆ[แก้ไข]

 1. จดหมายถึงพลตำรวจโท พจน์ เภกะนันทน์ ผู้บัญชาการสอบสวนกลาง (2513)
 2. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 34/2475 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2475 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม (ว่าด้วยการจัดกรมตำรวจ)