บันทึกวิทยุในราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาล ด่วนที่สุด ที่ 0015.135/107ศก

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยุในราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาล
ลำดับความเร่งด่วน ด่วนที่สุด
คำแนะนำในการส่ง โทรสาร
ชั้นความลับ 
จาก พล.ต.ต. สมประสงค์ เย็นท้วม รอง ผบช.ฯ ปรท.ผบช.น. โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๓๒๑๕
ผู้รับปฏิบัติ ผบก.น.๒, สปพ., อคฝ., และ อก.
ศตอ.น.
ผู้รับทราบ ผบช.น. และ รอง ผบช.น.
ที่ ๐๐๑๕.๑๓๕/๑๐๗ศก วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

๑. ตามหนังสือ บก.น.๖ ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๕(บก.น.๕)๑๕/๕๕๑๔ ลง ๑๓ ส.ค. ๖๓ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนกำลังตำรวจรักษาความสงบเรียบร้อย ให้ดำเนินการ ดังนี้

๒. บกน.๒. จัดกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชน จำนวน ๓ กองร้อย พร้อมอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนประจำกองร้อย และรถยนต์ควบคุมผู้ต้องหาขนาดเล็ก จำนวน ๑ คัน พร้อมพลขับ ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจ บก.น.๖

 การแต่งกาย เครื่องแบบปกติ เสื้อเชิ้ตคอพับกากีแขนยาว หมวกเบเร่ต์ ไม่พกพาอาวุธ สวมหน้ากากอนามัย พร้อมเตรียมอุปกรณ์ประจำกาย กุญแจมือ ไฟฉาย เสื้อกันฝน วิทยุสื่อสารระบบดิจิตอลและระบบอนาล็อก

๓. ให้ บกสปท. จัดรถยนต์อุปกรณ์ต่อต้าน/ตัดสัญญาณการสื่อสาร (jammer) จำนวน ๓ คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และพลขับ ไปปฏิบัติหน้าที่บริเวณโดยรอบพื้นที่การชุมนุม (อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน)

๔. ศตอ.น. จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำ ศตอ.น. จำนวน ๓ ชุดปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ สนับสนุนภารกิจ บก.น.๖

๕. บก.อคฝ. จัดกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชน จำนวน ๑ กองร้อย พร้อมอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนประจำกองร้อย เตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุมใหญ่ บช.น. โดยให้ผู้ควบคุมนำกำลังมารายงานตัวกับ พ.ต.ท. สวัสดิวัต ชนะวงศ์ สว.ฝอ.๔ บก.อก.บช.น. ๐๘ ๙๙๓๖ ๕๖๑๕ ในวันที่ ๒๓ ส.ค. ๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บช.น.

 การแต่งกาย ชุดเวส หมวกเบเร่ต์ ไม่พกพาอาวุธ สวมหน้ากากอนามัย พร้อมเตรียมอุปกรณ์ประจำกาย ไฟฉาย เสื้อกันฝน

๖. ตามข้อ ๓–๔ ให้นำกำลังไปรายงานตัวกับ พ.ต.ท. ทัตเทพ เลิศลักษณ์นิพันธ์ รอง ผกก.ป.สน.สำราญราษฎร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๘๐ ๓๒๙๙ ในวันที่ ๒๓ ส.ค. ๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ (การส่งกำลังบำรุงตามสายงานปกติ)

(ลงชื่อ) พล.ต.ต. สมประสงค์ เย็นท้วม
(สมประสงค์ เย็นท้วม)
รอง ผบช.ฯ ปรท.ผบช.น.
  • ขอรับรองว่าเป็นข่าวราชการจริง
  • พ.ต.ต. สุราษฎร์ หงษ์ทอง
  • (สุราษฎร์ หงษ์ทอง)
  • สว.ฝอ.๓ บก.อก.บช.น.
  • ๒๓ ส.ค. ๖๓

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  • เผยหนังสือ รอง ผบช.น. มีคำสั่งให้ตัดสัญญาณสื่อสารรอบที่ชุมนุม นศ. (2563). สืบค้นจาก https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_4767076

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"