คำสั่งนายกรัฐมนตรี ให้ประหารชีวิตนายเลี่ยงฮ้อ แซ่เล้า

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
(สำเนา)
คำสั่ง
ให้ประหารชีวิตนายเลี่ยงฮ้อ แซ่เล้า

ด้วยปรากฏจากการสอบสวนเป็นที่แน่ชัดว่า นายเลี่ยงฮ้อ แซ่เล้า เชื้อชาติและสัญชาติจีน ได้กระทำกรรมอันเป็นภัย บ่อนทำลายความมั่นคงของราชอาณาจักร ด้วยการผลิตเฮโรอีนออกจำหน่าย ซึ่งเป็นยาเสพย์ติดอันแรงร้าย ทำลายสุขภาพอนามัยของผู้เสพย์ทั้งในทางร่างกายและจิตใจ เจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวได้พร้อมทั้งของกลางเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์เฮโรอีนเป็นจำนวนมากได้ ณ บ้านที่อยู่ของนายเลี่ยงฮ้อ แซ่เล้า นอกจากนั้น ยังมีพยานบุคคลยืนยันโดยปราศจากข้อสงสัย นายเลี่ยงฮ้อ แซ่เล้า ได้ประกอบกรรมอันแรงร้ายนี้มาเป็นเวลากว่าปี

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร และมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๐๔ จึงให้กระทรวงมหาดไทยจัดการประหารชีวิตนายเลี่ยงฮ้อ แซ่เล้า เพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของราชอาณาจักรและสวัสดิภาพของประชาชนสืบไป

ให้กระทรวงมหาดไทยปฏิบัติตามคำสั่งนี้โดยเร็วที่สุด

 • สั่ง ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๐๔
 • (ลงนาม) จอมพล ส. ธนะรัชต์
 • (สฤษดิ์ ธนะรัชต์)
 • นายกรัฐมนตรี

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก