งานแปล:รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส (ค.ศ. 1791)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส (ค.ศ. 1791), แปลจากภาษาฝรั่งเศส โดย วิกิซอร์ซ
แ จ้ ง ค ว า ม
ผู้พิมพ์เจ้าเดียวกันนี้จะส่งกฤษฎีกาของสมัชชาแห่งชาติฉบับสมบูรณ์ ซึ่งจัดแบ่งตามลำดับเนื้อหา และมีสมาชิกสมัชชาร่างรัฐธรรมนูญแห่งชาติผู้หนึ่งตรวจแก้ในปี 1789, 1790, และ 1791 ไปลงพิมพ์ในขนาด 16 หน้ายก ด้วยกระดาษลักษณะและคุณภาพเดียวกับแจ้งความฉบับนี้ ส่วนราคาจะอยู่ที่ 3 ลีฟวร์ต่อเล่ม 400 หน้า ใบเสนอขายจะแจกจ่ายไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในเวลาไม่ช้า

รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ
ฝรั่งเศส
สมัชชาแห่งชาติ
ทูลเกล้าฯ ถวายพระมหากษัตริย์
เมื่อ
วันที่ 3 กันยายน 1791 ดี ฌ ง
สำนักพิมพ์ เป. โกส
พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ด

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  • Constitution française, présentée au roi par l'Assemblée nationale, le 3 septembre 1791. Dijon: Imprimerie de P. Causse. 1791. OCLC 1042555439. 
  งานนี้เป็นงานแปล ซึ่งมีสถานะทางลิขสิทธิ์แยกต่างหากจากงานต้นฉบับ
งานต้นฉบับ:

งานนี้เป็นสาธารณสมบัติในประเทศฝรั่งเศส เนื่องจาก

  • เป็นงานที่ผู้สร้างสรรค์ (หรือผู้สร้างสรรค์คนสุดท้าย ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วมกันหลายคน) ถึงแก่ความตายแล้วอย่างน้อย 70 ปี (CPI art. L123-1) และไม่ได้รับประโยชน์จากการขยายอายุลิขสิทธิ์ในรูปแบบใด ๆ (CPI art. L123-8, L123-9, L123-10)
  • เป็นงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ หรือไม่อาจระบุตัวผู้สร้างสรรค์ หรือเป็นประมวลผลงาน ซึ่งได้เผยแพร่มาแล้วอย่างน้อย 70 ปี (CPI art. L123-3)
งานแปล:

ข้าพเจ้า ผู้ถือลิขสิทธิ์ในงานนี้ ให้งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ คำประกาศนี้ให้มีผลทั่วโลก
ถ้าคำประกาศดังกล่าวไม่อาจเป็นไปได้ในทางกฎหมาย ข้าพเจ้าก็ให้ทุกคนมีสิทธิใช้งานนี้ได้ในทุกกรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ เว้นแต่ที่กฎหมายกำหนด