งานแปล:รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส (ค.ศ. 1791)/ส่วนที่ 4

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส (ค.ศ. 1791), แปลจากภาษาฝรั่งเศส โดย วิกิซอร์ซ
4. พระราชดำรัสต่อสมัชชาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 1791โดย พระเจ้าหลุยส์ที่ 16
พ ร ะ ร า ช ดํ า รั ส
ของพระมหากษัตริย์
ต่อสมัชชาแห่งชาติ
วันที่ 14 กันยายน 1791

ท่านทั้งหลาย

ข้ามาเพื่อกระทำให้คำยอมรับที่ข้าได้ให้ไว้แก่ตราสารรัฐธรรมนูญเกิดความศักดิ์สิทธิ์ด้วยพิธีการ ณ ที่นี้ เพราะเหตุนี้ ข้าขอสาบานว่า จะซื่อตรงต่อชาติและต่อกฎหมาย จะใช้อำนาจทั้งหลายที่ข้าได้รับมอบหมายมาเพื่อธำรงรักษารัฐธรรมนูญซึ่งสภาร่างรัฐธรรมนูญแห่งชาติตราขึ้น และจะจัดให้กฎหมายได้รับการดำเนินการ ขอให้กาลสมัยอันยิ่งใหญ่และชวนจดจำครั้งนี้ จงเป็นยุคที่สันติสุขสามัคคีจะฟื้นคืน และกลายเป็นเครื่องยืนยันถึงความผาสุกของปวงประชาและความเจริญวัฒนาของจักรวรรดิ!

คำกราบทูลตอบของประธาน

ฝรั่งเศสเป็นทุกข์ร้อนด้วยความฟอนเฟะมานาน ซึ่งได้กระทำให้น้ำพระทัยอันดีงามของพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐทั้งหลายต้องยอมสยบ และซึ่งคงจะได้ทำให้เดชานุภาพของราชบัลลังก์ถูกท้าทายไม่รู้จบ

สมัชชาแห่งชาติ ผู้รับฝากเจตจำนง สิทธิ และอำนาจของประชาชนเอาไว้ ได้ฟื้นฟูรากฐานอันมั่นคงแห่งความรุ่งเรืองสาธารณะ โดยขจัดสิ่งมิดีมิชอบไปสิ้นแล้ว ฝ่าพระบาท สิ่งใดที่สมัชชานี้ได้ตราขึ้นไว้ สิ่งนั้นก็เป็นที่รับรองด้วยความเลื่อมใสในระดับชาติ การที่สิ่งเหล่านั้นได้รับการดำเนินตามอย่างสมบูรณ์ที่สุดในทุกภาคส่วนของจักรวรรดิ ก็เป็นเครื่องยืนยันถึงความยินยอมพร้อมใจทั่วกันอยู่นั่นเอง สิ่งนั้นได้สลายแผนการอันไร้ผลของคนผู้ถูกโทสะบังตาจนมืดมัวไปกับประโยชน์ส่วนตัวมาช้านาน สิ่งนั้นเป็นคำมั่นต่อพระองค์ว่า การมุ่งหวังถึงความผาสุกของชาวฝรั่งเศสนั้นจะไม่เป็นเรื่องป่วยการเปล่าอีก

ณ วันอันควรคู่อยู่ในความทรงจำไปชั่วนิรันดร์นี้ ในเมื่อพระองค์ได้ทรงกระทำให้การยอมรับจะเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเสร็จสมบูรณ์[1] ด้วยการผูกมัดพระองค์อย่างเต็มพิธีการในท่ามกลางเราแล้ว สมัชชาแห่งชาติก็ไม่มีสิ่งใดจะให้ปรารถนาอีก เป็นความยึดมั่นของชาวฝรั่งเศส เป็นความเชื่อมั่นของชาวฝรั่งเศส ที่นำพระอิสริยยศอันหมดจดควรคารวะ ตลอดจนพระมงกุฎสุดวิจิตรในจักรวาล มาสู่พระองค์ แล้วสิ่งใดเล่าจะรับประกันพระองค์ในเรื่องเช่นว่า ฝ่าพระบาท ถ้ามิใช่อำนาจอันยั่งยืนของรัฐธรรมนูญที่ตราขึ้นอย่างเสรี นี่แหละขุมกำลังอันพังทลายมิได้ของผองชนผู้รู้สึกว่าตนควรค่าแก่เสรีภาพ นี่แหละสิ่งที่จำจะต้องมีเสมอไปสำหรับราชาธิปไตยแบบสืบตระกูลในชาติอันใหญ่ยิ่ง

เมื่อพระองค์ทรงให้คำมั่นว่า จะทรงธำรงรักษารัฐธรรมนูญไว้ภายใน และทรงป้องกันรัฐธรรมนูญให้พ้นภัยจากภายนอก โดยหมายพระทัยจะได้เห็นแสงเรืองรองที่จะสาดส่องลงมายังผลลัพธ์ของรัฐธรรมนูญที่ใช้การได้จริงแล้วไซร้ ชาติ ซึ่งดำรงอยู่ด้วยความเป็นธรรมในกฎหมายของชาติก็ดี ความรับรู้ได้ถึงกำลังอำนาจและความอาจหาญของชาติก็ดี ความร่วมมือกันโดยซื่อตรงของพวกเราก็ดี ก็จะมิได้รู้สึกถึงเหตุเภทภัยจากภายนอก และจะได้มีส่วนช่วยให้การปกครองภายในสำเร็จเสร็จผลโดยเร็วผ่านความไว้วางใจอย่างไร้กังวลในชาติ

ฝ่าพระบาท ยุคสมัยของคนรุ่นเรานี้ ซึ่งยังพลเมืองให้เกิดมีแก่ฝรั่งเศส ประทานปิตุประเทศต่อชาวฝรั่งเศส ถวายพระยศใหม่อันวิเศษรุ่งเรืองแด่พระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นขัตติยะ และซ้ำจะมอบแหล่งความปีติแห่งใหม่กับการได้สัมผัสความยินดีแบบใหม่ให้แก่พระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นมนุษย์ จะต้องเป็นกาลสมัยอันสุดยิ่งใหญ่ในสายพระเนตร พิเศษต่อหัวจิตหัวใจของเราทั้งผอง และเลอเลิศในครรลองประวัติศาสตร์เรา!

อ ว ส า น

เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. cnrtl (2012) ว่า คำกริยา "consommer" หมายถึง ใช้สอยหรือดูดซึมบางสิ่งเพื่อสิ่งนั้นได้ทำหน้าที่ (utiliser, absorber quelque chose pour son fonctionnement) กล่าวคือ หมายความว่า อุปโภค หรือบริโภค และในทางวรรณคดี หมายถึง นำพาบางสิ่งไปสู่ความบริบูรณ์ (amener une chose à son terme) กล่าวคือ หมายความว่า ทำให้บริบูรณ์ ทำให้สมบูรณ์ ทำให้เต็ม หรือเติมเต็ม (เชิงอรรถของวิกิซอร์ซ)

อ้างอิง[แก้ไข]