งานแปล:สารานุกรมอเมริกันของเว็บสเตอร์/หมายเหตุสำนักพิมพ์

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สารานุกรมอเมริกันของเว็บสเตอร์, แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ
หมายเหตุสำนักพิมพ์
หมายเหตุสำนักพิมพ์

 สารานุกรมอเมริกันของเว็บสเตอร์ เป็นการนำเสนอองค์ความรู้สากล มี 1312 หน้า และภาพประกอบสองพันภาพและมีการแก้ไขจนถึงวันท้ายสุด
 จะให้การรักษาที่ครอบคลุม แต่รัดกุมของทุกเรื่องหลักการในภาษาอังกฤษ
 บรรณาธิการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติในสาขาต่าง ๆ ของพวกเขาได้จดจำไว้เสมอว่า ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสารานุกรมในทางปฏิบัติมีความครอบคลุมถูกต้องและเรียบง่าย ผลงานชิ้นนี้จำแนกตามการรวมกันของข้อกำหนดเหล่านี้
 คุณค่าของงานที่ได้รับการแก้ไขอย่างครบถ้วนและละเอียดรอบคอบกับคนฉลาดทุกคนไม่สามารถประเมินค่าเกินได้ เป็นห้องสมุดที่สมบูรณ์แบบในตัวเอง

ลิขสิทธิ์ 1905
D E B O W E R - C H A P L I N E C O .