งานแปล:หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ 0203.03/2404

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ 0203.03/2404 (พ.ศ. 2564)
โดย กระทรวงสาธารณสุข, แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ
ลับ


 • ที่ 02030.3/2404 • กระทรวงสาธารณสุข
 • ถนนติวานนท์
 • จังหวัดนนทบุรี 11000, ประเทศไทย
 • โทร : 66 2590 1367
 • โทรสาร: 66 2591 8562, 66 2590 1374
ตราครุฑ
ตราครุฑ
30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (2021)
เรียน นายฮับเบน
ด่วนที่สุด

เรื่อง: การเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 แอสตราเซเนกาในไทยโดยทันกาล

อ้างถึงจดหมายของท่านลงวันที่ 25 มิถุนายน 2021 เกี่ยวกับความคืบหน้าต่อปริมาณขายวัคซีนโควิด-19, แอสตราเซเนกา อย่างกว้างขวางและเป็นธรรม ข้าพเจ้าซาบซึ้งต่อบทบาทของแอสตราเซเนกาและการยึดมั่นในการผลิตวัคซีนตามนโยบาย "ไม่ได้กำไรไม่ขาดทุน" รวมทั้งการถ่ายโอนเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จแก่ผู้ผลิตท้องถิ่นรายหนึ่งในประเทศไทย ความร่วมมืออันสร้างสรรรค์และประสบผลสำเร็จในหมู่เราอันนี้จนถึงปัจจุบันพิสูจน์แล้วว่าเป็นผลลัพธ์ที่ได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย ความร่วมมือของเราจะยังคงอยู่ตราบเท่าที่ผลประโยชน์ร่วมกันของเราระหว่างรัฐบาลไทยและแอสตราเซเนกายังคงอยู่

ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของยอดผู้ป่วยโควิด-19 อย่างรวดเร็ว เราต้องการวัคซีนเพิ่มขึ้นเพื่อจัดการกับสถานการณ์และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีนแห่งชาติใหม่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีของเราได้มุ่งมั่นสงวนวัคซีนอย่างน้อย 10 ล้านโดสต่อเดือนแก่ประชาชนของเขา ในการนี้ เราคาดหวังจะได้รับปริมาณการผลิตมากกว่าหนึ่งในสามจากแอสตราเซเนกา ตามที่ได้ระบุในจดหมายของท่าน หรืออย่างน้อย 10 ล้านโดสต่อเดือนสำหรับการใช้ในประเทศเรา ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีการหารืออย่างสร้างสรรค์และจริงจังในประเด็นดังกล่าวโดยด่วน

ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ผู้บริหารและผู้เชียวชาญกลุ่มเล็ก นำโดย นพ. โอภาส การย์กวินพงศ์, อธิบดีกรมควบคุมโรค, และ นพ. นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ, ซึ่งเป็นผู้จัดการโครงการ กับบุคคลระดับเดียวกันตามกฎหมายของท่าน เพื่อหารือประเด็นกับท่านและผู้แทนที่ได้รับอนุญาตของท่าน เพื่อการบรรลุข้อเสนอที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายซึ่งมีเป้าหมายตามประสงค์ในการกระจายวัคซีนโดยภาคีทั้งสอง ข้าพเจ้าหวังว่าการหารืออย่างสร้างสรรค์ของเราจะนำเราไปสู่ความตกลงร่วมกันซึ่งทำให้จัดสรรวัคซีนอย่างสูงสุดให้สำหรับการใช้ในประเทศเพื่อพิทักษ์สาธารณสุขของไทย

ข้าพเจ้าขอแสดงความซาบซึ้งอีกครั้งหนึ่งต่อเจตนาดีของแอสตราเซเนกาในความร่วมมือในการเข้าถึงวัคซีนแอสตราเซเนกาในไทยโดยทันกาล เราหวังจะร่วมมือกับท่านต่อไปและหวังว่าเราจะบรรลุทางออกฉันมิตรด้วยใจสุจริตและเจตนาดี

 • ขอแสดงความนับถือ
 • (เซ็น) อนุทิน ชาญวีรกุล
 • อนุทิน ชาญวีรกุล
 • รองนายกรัฐมนตรี
 • และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • นาย Sjoerd Hubben
 • รองประธาน ฝ่ายกิจการบริษัททั่วโลก
 • แอสตราเซเนกา
 • 1 ถนนฟรานซิส คริก
 • วิทยาเขตชีวการแพทย์เคมบริดจ์
 • เคมบริดจ์ CV2 0AA, สหราชอาณาจักร
CC : นาย James Teague, ประธานแอสตราเซเนกา (ประเทศไทย)
ลับ

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  งานนี้เป็นงานแปล ซึ่งมีสถานะทางลิขสิทธิ์แยกต่างหากจากงานต้นฉบับ
งานต้นฉบับ:

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"
งานแปล:

งานนี้เป็นงานที่เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ ซึ่งอนุญาตให้เผยแพร่หรือดัดแปลงแก้ไขงานนี้ได้อย่างเสรี ตราบเท่าที่ยังมีการระบุถึงชื่อผู้สร้างสรรค์งานหรือผู้ให้สัญญาอนุญาตของงานนี้ และผลงานดัดแปลงแก้ไขจากงานนี้จะต้องอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตเดียวกับงานนี้ด้วยเช่นกัน