งานแปล:เอกสารโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์จิตวิทยา

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เอกสารโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์จิตวิทยา (พ.ศ. 2496)
โดย สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สหรัฐ), แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ
ฉบับที่เปิดเผยทางเว็บไซต์สำนักงานนักประวัติศาสตร์ของสหรัฐ

790.5/9–1453

เลขที่ 403

เอกสารโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์จิตวิทยา[1]

  • ลับที่สุด
  • พีเอสบี ดี–23[คัดย่อความ]
กรุงวอชิงตัน 14 กันยายน 1953
 
ยุทธศาสตร์จิตวิทยาของสหรัฐที่อาศัยประเทศไทย

อ้างถึง:

การปฏิบัติเอ็นเอสซี เลขที่ 884[2]
การปฏิบัติเอ็นเอสซี เลขที่ 900[3]
ความย่อของพีเอสบี ดี–23, "ยุทธศาสตร์จิตวิทยาของสหรัฐที่อาศัยประเทศไทย"

I. พันธกิจ

เพื่อตัดสินความเชื่อมโยงและผลลัพธ์ทางจิตวิทยาของยุทธศาสตร์คอมมิวนิสต์ในประเทศไทยและพื้นที่ประชิด และเพื่อตั้งยุทธศาสตร์จิตวิทยาของสหรัฐที่สมเหตุสมผลที่อาศัยประเทศไทย

II. ข้อสรุป

1. กิจกรรมขยายดินแดนของคอมมิวนิสต์ที่คุกคามประเทศไทยและพื้นที่ประชิดมีศักยภาพเติบโตขึ้น การพัฒนาในยุทธศาสตร์คอมมิวนิสต์ในพื้นที่อันประกอบเป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยซึ่งทางการไทยจะต้องเผขิญหน้าอย่างรวดเร็วด้วยโครงการการเมือง-จิตวิทยาที่มีประสิทธิภาพซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการเตรียมการทางทหารที่เพิ่มขึ้น หรือมิฉะนั้นประชาชนไทยอาจคุ้นเคยกับแรงกดันคอมมิวนิสต์ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดอาจตกอยู่ในอันตรายโดยปราศจากการแทรกแซงอย่างชัดแจ้งจากกองทัพคอมมิวนิสต์จีน
2. นโยบายฝรั่งเศสต่ออินโดจีนในเรื่องความทะเยอทะยานของรัฐสมาคมจะต้องถือเป็นปัจจัยสำคัญในประสิทธิภาพโดยรวมของความพยายามต่อต้านที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ในทางกลับกัน โครงการของสหรัฐที่มีการขยายสำหรับเสริมกำลังแก่ประเทศไทยอาจช่วยทำให้ความพยายามของเรากับฝรั่งเศสมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจะสนับสนุนอินโดจีนโดยการคงรักษาประเทศไทยเป็นฐานทางปีกและทุติยภูมิที่สำคัญ อย่างไรก็ดีอินโดจีนยังเป็นเขตสงครามสำคัญของการต่อต้านแรงกดดันคอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และด้วยเหตุนี้ ทรัพย์สินและทรัพยากรของสหรัฐจะไม่สามารถเปลี่ยนทางไปจากที่นั้นได้
3. ขึ้นกับข้อข้างต้น

เอ. พฤติการณ์ทางการเมืองและภูมิศาสตร์ของประเทศไทยทำให้เป็นไปได้ซึ่งการริเริ่มและพัฒนา ณ ที่นั่นซึ่งปฏิบัติการจิตวิทยาของสหรัฐขนาดใหญ่ซึ่งได้รับการออกแบบมาในเบื้องต้นเพื่อลดความเประบางของประเทศไทยต่อแรงกดดันคอมมิวนิสต์

บี. การสนับสนุนและการเปิดใช้งานปฏิบัติการจิตวิทยาที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยของสหรัฐจะต้องใช้ประโยชน์และฉวยโอกาสอย่างเต็มที่จากช่องทางติดต่อปกติกับส่วนพื้นเมืองโดยการวางปัจเจกบุคคลที่มีคุณวุฒิสูงในตำแหน่งสำคัญในประเทศไทยและใช้ประโยยชน์ปฏิบัติการที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อเตรียมจิตใจและอารมณ์ของประชาชนให้ร่วมมือกับความพยายามดังกล่าว; การสนับสนุนนี้จะต้องเชื่อมโยงกับความพยายาม ... อย่างพร้อมเพรียงกัน รวมทั้งการช่วยเหลือรัฐบาลไทยในการเตรียมการทางทหารตามแบบ และขยายปฏิบัติการกึ่งทหารของประเทศ

4. เศรษฐกิจไทย ซึ่งเป็นเกษตรกรรมโดยพื้นฐาน ในปัจจุบันกำลังมีความตึงเครียดจากมาตรการที่จำเป็นสำหรับความมั่นคงของชาติ สถานการณ์นี้ ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาที่แรงกดดันคอมมิวนิสต์เพิ่มขึ้นกระชั้นเข้ามา เรียกร้องให้มีความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและโครงการในระดับประมาณเดียวกับปีงป. '53 เป็นอย่างน้อย เพื่อสนับสนุนโครงการพิสัยไกลที่เป็นประโยชน์ และเพื่อลดอันตรายจากความขัดแย้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
5. ผ่านสิ่งเร้าของโครงการจิตวิทยาที่เหมาะสม พันธะชาติพันธุ์ของชาวไทยที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย ลาว กัมพุชา เวียดนาม พม่าและจีนอาจสามารถมีส่วนในเวลาอันเหมาะสมต่อความพยายามจิตวิทยาและทางทหารเพื่อป้องกันการขยายตัวของคอมมิวนิสต์และทำให้อ่อนกำลังซึ่งศูนย์กลางความสนใจในประเทศจีน อินโดจีน และที่อื่น
6. การขยายกิจกรรมของสหรัฐที่อาศัยประเทศที่มีการเสนอนั้นมีความเป็นไปได้เมื่อเป็นไปตามขีดความสามารถของประเทศ โดยในทีแรกมีการเน้นย้ำต่อการลดความเประบางของประเทศไทย ดังนั้นแผนยุทธศาสตร์จิตวิทยาที่แนะนำควรแบ่งออกเป็นสองระยะ:

ระยะที่ 1

โครงการซึ่งมุ่งเสริมสร้างเจตจำนงและความสามารถของประเทศไทยในการต่อต้านการรุกรานหรือการบ่อนทำลายของคอมมิวนิสต์ โดยมีเพียงโครงการสนับสนุนที่จำเป็นเช่นว่าเท่านั้นในด้านสารสนเทศในพื้นที่ประชิดตามที่สอดคล้องกับแบบรูปที่มีอยู่ของความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตร;

ระยะที่ 2

จะเริ่มโครงการขยายกึ่งทหารและอื่น ๆ ออกนอกเขตแดนประเทศไทยเมื่อพฤติการณ์อำนวย รวมทั้งการยอมรับโดยปริยายตามที่เหมาะสมโดยรัฐบาลฝรั่งเศส บริติช และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดีในการฉายภาวะผู้นำของสหรัฐ เราจะต้องทำงานร่วมกันและผ่านผู้นำพื้นเมืองที่ใดก็ตามที่เป็นไปได้

III. แผนยุทธศาสตร์จิตวิทยาที่มีการเสนอ

1. ระยะที่ 1—โดยประสานงานกับโครงการความช่วยเหลือทางทหารของสหรัฐ ทำให้ประเทศไทยเป็นฐานที่ปลอดภัย โดยการเพิ่มเสถียรภาพของมันและทำให้เขตแดนของมันป้องกันได้ดีขึ้น

เอ. วัตถุประสงค์ทางจิตวิทยา

(1) กระตุ้น ทำให้ตกผลึก คงสภาพและประสานงานกับการต่อต้านที่ดำเนินการอยู่ในประเทศไทยต่อการรุกราน การบ่อนทำลายและการต่อต้านของคอมมิวนิสต์
(2) ทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้แง่มุมที่น่าพอใจมีมากที่สุด และทำให้แง่มุมที่ไม่น่าพอใจลดน้อยที่สุด ของการสนับสนุนของสหรัฐต่อประเทศไทย
(3) การพัฒนาผลประโยชน์ร่วมของประชาชนของพื้นที่ในด้านหนึ่ง และสหรัฐอีกด้านหนึ่งในการรุดหน้าทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมอย่างสมเหตุสมผลและมั่นคงเป็นพื้นฐานเหนียวแน่นที่สุดสำหรับความร่วมมือทุกรูปแบบ

บี. ภาระงานพื้นฐาน

(1) คงระดับโครงการความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและการสนับสนุนทางเทคนิคให้อยู่ในระดับประมาณปัจจุบัน และอาจเพิ่มสูงกว่าระดับปีงป. '52 และ ปีงป. '53
(2) ที่ใดที่เป็นไปได้ในความร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่น และนำมาใช้เป็นหลักซึ่งสื่อสิ่งพิมพ์พื้นเมือง พัฒนาหรือขยายโครงการสารสนเทศชัดแจ้งของสหรัฐที่มีเป้าหมายต่อประเทศไทยและพื้นที่ประชิด
(3) ชักนำรัฐบาลไทยอย่างมีไหวพริบและบนพื้นฐานความเป็นจริง ให้ดำเนินมาตรการที่เจตนาเพื่อลดความเประบางของการบ่อนทำลายของคอมมิวนิสต์
(4) ให้ความช่วยเหลือรัฐบาลไทยในการพัฒนา ขยายและเร่งโครงการสมเหตุสมผลที่มีขอบเขตกว้างขวางที่สุดสำหรับกำลังกองโจรและกึ่งทหารพื้นเมืองซึ่งสามารถป้องกันที่มีความพร้อมมีประสิทธิภาพต่อการบุกครองของคอมมิวนิสต์และการแทรกซึมประเทศไทย
(5) กระตุ้นและสนับสนุนกิจกรรมสารสนเทศในทางแจ้งและทางลับอย่างมีประสิทธิภาพของรัฐบาลไทยในการสนับสนุนวัตถุประสงค์ที่เข้ากับนโยบายชาติ
. . . . . . .
(7) เสริมสร้างและบังคับซึ่งหลักสูตรการศึกษาสำหรับบุคลากรสหรัฐทางการทุกคน ซึ่งออกแบบมาให้พวกเขาทราบภูมิหลังประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภาษาซึ่งพวกเขาจพต้องใช้ทำงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย ลาวและกัมพูชา
(8) ส่งเสริมรัฐบาลไทยให้เสริมสร้างโครงการปรับแนวสำหรับบุคลากรทหารพื้นเมือง และโครงการสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับสาธารณะทั่วไป โดยคำนึงถึงทัศนคติทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
. . . . . . .
2. ระยะที่ 2—หากเมื่อใดเงื่อนไขอำนวย การใช้ประโยชน์ประเทศไทยเป็นฐาน บนความเข้าใจว่าก่อนระยะที่ 2 ใช้ปฏิบัติการได้นั้น จะต้องมีการทบทวนและมุมมองที่สอบถามสถานเอกอัครราชทูตอเมริกันที่เหมาะสมของรัฐบาลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลไทย และของรัฐบาลบริติชและฝรั่งเศสซึ่งมีผลประโยชน์ขนาดใหญ่ในการเชื่อมโยงและความเป็นไปได้ของแผนการเช่นว่า การตัดสินใจริเริ่มระยะที่ 2 จะต้องกระทำโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประสานงานปฏิบัติการ

เอ. วัตถุประสงค์ทางจิตวิทยา

(1) เช่นเดียวกับในระยะที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้:
(2) เมื่อฐานประเทศไทยมีการเสริมกำลังอย่างเหมาะสมแล้ว และเงื่อนไขอื่นอนุญาต ขยายอิทธิพลของสหรัฐ—และการยอมรับในท้องถิ่นของมัน—ตลอดทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเชื่อมโยงมันให้ใกล้ชิดมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้กับกำลังต่อต้านคอมมิวนิสต์และมิใช่คอมมิวนิสต์พื้นเมือง เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองระดับชาติของกำลังเหล่านี้ ฉะนั้นจึงค่อย ๆ สร้างบรรยายกาศแห่งชัย มีการรับรองว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มิใช่หน่วยการการเมือง แต่ชาติต่าง ๆ เป็นหน่วยที่มีความแตกต่างกันโดยพื้นฐานและต้องได้รับการปฏิบัติด้วยเป็นพิเศษ

บี. ภาระงานพื้นฐาน

(1) พัฒนาโครงการสารสนเทศ … เปิดเผยนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ 2.เอ.(2) ข้างต้น และสานต่อโครงการที่ระบุไว้ในระยะที่ 1
(2) แก้ไขโครงการและกิจกรรมสารสนเทศ … ข้างต้นให้สอดคล้องกับก่อนหน้านี้
(3) ขยายโครงการสำหรับกำลังกองโจรและกึ่งทหารที่ประกอบด้วยกลุ่มไทยและที่เกี่ยวข้อง

[ต่อจากนี้เป็นเอกสารเต็ม "ยุทธศาสตร์จิตวิทยาสหรัฐที่อาศัยประเทศไทย" ซึ่งข้างต้นเป็นความย่อ และภาคผนวกสองภาค: ภาคผนวก "เอ" ประกอบด้วย เอสอี–45 (เอกสาร 395) และภาคผนวกการเงิน]


  1. ส่วนความย่อของเอกสารนี้ได้รับการอนุมัติจากสภาความมั่นคงแห่งชาติเมื่อ 9 ก.ย.; ดูเอกสาร 400 บันทึกโดยจอร์จ เอ. มอร์แกน รักษาการผู้อำนวยการคณะกรรมการยุทธศาสตร์จิตวิทยา 14 ก.ย. ที่แนบกับข้อความต้นฉบับ ระบุว่าเอกสารดังกล่าวรวมประโยคที่สภาความมั่นคงแห่งชาติเพิ่มเข้ามาในการอนุมัติส่วนความย่อดังกล่าว
  2. ดูเชิงอรรถ 4 เอกสาร 398
  3. ดูเชิงอรรถ 9 เอกสาร 400

บรรณานุกรม[แก้ไข]

Copyright.svg PD-icon.svg งานนี้เป็นงานแปล ซึ่งมีสถานะทางลิขสิทธิ์แยกต่างหากจากงานต้นฉบับ
งานต้นฉบับ:

งานนี้เป็นเป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐ เนื่องจากเป็นงานของรัฐบาลกลางสหรัฐ (ดู ประมวลกฎหมายสหรัฐ ลักษณะ 17 มาตรา 105)

งานแปล:

งานนี้เป็นงานที่เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ ซึ่งอนุญาตให้เผยแพร่หรือดัดแปลงแก้ไขงานนี้ได้อย่างเสรี ตราบเท่าที่ยังมีการระบุถึงชื่อผู้สร้างสรรค์งานหรือผู้ให้สัญญาอนุญาตของงานนี้ และผลงานดัดแปลงแก้ไขจากงานนี้จะต้องอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตเดียวกับงานนี้ด้วยเช่นกัน