ข้ามไปเนื้อหา

จดหมายเหตุ เรื่อง ราชทูตไทยไปประเทศฝรั่งเศสในรัชกาลที่ 4 เมื่อปีระกา พ.ศ. 2404

จาก วิกิซอร์ซ
จดหมายเหตุ เรื่อง ราชทูตไทยไปประเทศฝรั่งเศสในรัชกาลที่ 4 เมื่อปีระกา พ.ศ. 2404 มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้