จารึกฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จารึกฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร, จารึกหลักที่ 13, จารึกสุโขทัย หลักที่ 13 มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 "หลักที่ 13". (2477). ใน แผนกตรวจรักษาของโบราณ, ประชุมจารึกสยาม ภาคที่ 1 (น. 145–146). (พิมพ์ครั้งที่ 2). พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์. [ที่ระลึกในการพระราชทานเพลิงศพเจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย์) ณสุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2477].
2 "สร้างพระอิศวรสำริดฯ ปีมะเมีย พ.ศ. 2053 ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2". (2510). ใน สำนักนายกรัฐมนตรี, คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี, ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค 1 (น. 28). พระนคร: โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี.