จารึกสุโขทัย/คำนำ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำนำ

เจ้าคุณนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารบกขอให้ข้าพเจ้าหาเรื่องเก่า ๆ สักเรื่องหนึ่งเพื่อพิมพ์ในงานกฐินพระราชทานกองทัพบก ข้าพเจ้าได้พบจารึกภาษาไทยสมัยสุโขทัยฉะบับหนึ่งซึ่งเข้าใจว่า เป็นของพระเจ้าเลอไทย ราชโอรสของพ่อขุนรามคำแหง ว่าด้วยกฎหมายลักษณโจร พ.ศ. ๑๘๘๗ ซึ่งข้าพเจ้าเห็นควรให้พิมพ์ในงานนี้

จารึกเรื่องนี้ นายฉ่ำ ทองคำวรรณ เปรียญ ข้าราชการในกรมศิลปากร ได้อ่านและถอดมาให้ข้าพเจ้าไว้นานแล้ว ฟุตโน๊ตข้างล่างก็เป็นของนายฉ่ำ ทองคำวรรณ เอง ข้าพเจ้าคิดว่า จะทำคำวิจารณ์เหมือนอย่างที่ทำมาแล้วในจารึกพ่อขุนรามคำแหง แต่ก็ไม่มีเวลาจะทำได้จนบัดนี้ แต่เท่านี้อ่านดูเห็นว่า ถ้อยคำเข้าใจง่ายกว่าจารึกพ่อขุนรามคำแหง และนักศึกษาโดยทั่วไปอาจอ่านเข้าใจได้ จึงเห็นควรพิมพ์เสียครั้งหนึ่งก่อน เพราะหนังสือเรื่องนี้ย่อมมีประโยชน์แก่นักศึกษา ไม่ฉะเพาะแต่อักษรศาสตร์หรือโบราณคดี ยังเป็นประโยชน์แก่นักศึกษานิติศาสตร์ให้ทราบตัวบทกฎหมายของเราเมื่อ ๕๕๐ ปีมาแล้วด้วย

ลายมือชื่อของหลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ)
กรมศิลปากร
๑๑ ตุลาคม ๒๔๗๘