จารึกเจ้าเถรพุทธสาคร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จารึกเจ้าเถรพุทธสาคร มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร หมายเหตุ
1 "พระราชทานสมณศักดิ์ให้เจ้าเถรพุทธสาครเลื่อนขึ้นเป็นพระครูธรรมโมลีศรีราชบุตรในปีมะแม พ.ศ. 1959 รัชกาลสมเด็จพระอินทราชาเจ้า". (2510). ใน สำนักนายกรัฐมนตรี, คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี, ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค 1 (น. 26). พระนคร: โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี. เนื้อความตรงกับหลัก 1

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]

  • "จารึกเจ้าเถรพุทธสาคร 1". (2529). ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 อักษรขอม อักษรธรรม และอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ 19–24 (น. 88–89). กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, หอสมุดแห่งชาติ. ISBN 9747920743.
  • "จารึกเจ้าเถรพุทธสาคร 2". (2529). ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 อักษรขอม อักษรธรรม และอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ 19–24 (น. 146–148). กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, หอสมุดแห่งชาติ. ISBN 9747920743.