ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค 1/หมวด 2/เรื่อง 1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
การบำรุงศาสนา
1. พระราชทานสมณศักดิ์ให้เจ้าเถรพุทธสาครฯ ปีมะแม พ.ศ. 1959 รัชกาลสมเด็จพระอินทราชาเจ้า (จารึกเจ้าเถรพุทธสาคร 1)
พระราชทานสมณศักดิ์
ให้เจ้าเถรพุทธสาคร
เลื่อนขึ้นเป็นพระครูธรรมโมลีศรีราชบุตรในปีมะแม
พ.ศ. ๑๙๕๙ รัชกาลสมเด็จพระอินทราชาเจ้า

ศุภมัสดุ ๑๙๕๙ มเม[1] นักษัตร นวมิ โรจ กัตติก พุทธวาร ศุภมูหูตติ มาน บันทูล พระ ราชโองการ พระ ศรีสรพพัชญ สํดัจ บพิตรสุจริตศรัทธา อนุโมทนา พุทธฎีกา สํดัจ พระ สํฆราช บพิตร พระพรประสิทธิ พระ คุรุ ธรมฺมโลี ศรีราชบุตร นามกรโอย เจ้าเถรพุทธสาครนาม[2]

คำแปล — ศุภมัสดุ พุทธศักราช ๑๙๕๙ ศก[3] มะแมนักษัตร แรม ๙ ค่ำ เดือน ๑๒ วันพุธ ศุภมหุรดิฤกษ์ มีบัณฑูรพระราชโองการพระศรีสรรพเพชญ์สมเด็จบพิตรทรงสุจริตศรัทธาอนุโมทนาซึ่งพุทธฎีกาสมเด็จพระสังฆราชบพิตร พระพรประสิทธิ์นามกรให้แก่พระครูธรรมโมลีศรีราชบุตร นามเดิม เจ้าเถรพุทธสาคร


  1. มเม เป็นสำเนียงขอมเรียกปีมะแม เพราะขอมไม่มีสระแอ ฉะนั้น ขอมจึงเรียก คะแมร์ ว่า เขมร
  2. สำเนาจารึกลานทองในพระบรมธาตุเมืองพิจิตรเก่า
  3. พุทธศักราช ๑๙๕๙ มะแมนักษัตร ในที่นี้ นิยมตามพุทธศักราชของลังกาสิงหล