ตำนานกฎหมายเมืองไทย และประมวลคำอธิบายทางนิติศาสตร์/คำนำ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำนำ

นางอินทอาญา (เข็ง ณ นคร) จะจัดการรับพระราชทานเพลิงเผาศพอำมาตย์ตรี หลวงอินทอาญา (พงศ์ ณ นคร) ผู้เป็นสามี ณ สุสานวัดประยูรวงศ์ศาวาส จังหวัดธนบุรี ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ มีความประสงค์จะพิมพ์หนังสือแจกเป็นที่ระลึกในงานนี้สักเรื่องหนึ่ง และโดยที่ผู้ถึงแก่กรรมเป็นผู้มีความรู้ในทางกฎหมาย จึงใคร่จะพิมพ์เรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย เมื่อได้อ่านเรื่องตำนานกฎหมายเมืองไทย และประมวลคำอธิบายทางนิติศาสตร์ พระนิพนธ์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งกรมศิลปากรได้เคยพิมพ์ ก็มีความพอใจ จึงขออนุญาตนำหนังสือสองเรื่องนี้ไปรวมพิมพ์ในสมุดเล่มเดียวกัน กรมศิลปากรมีความยินดีอนุญาตให้นำหนังสือดังกล่าวไปจัดการพิมพ์ได้ตามความประสงค์ และขออนุโมทนาในกุศลสาธารณะประโยชน์นี้ด้วย.

  • กรมศิลปากร
  • ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๓