ตำนานเมืองนครศรีธรรมราช (2481)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ดูฉบับอื่นของงานนี้ที่ ตำนานเมืองนครศรีธรรมราช
Thailand Fine Arts Dept Seal.svg
ตำนานเมืองนครศรีธรรมราช
หลวงทำนุนิกรราษฎร์
พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานประชุมเพลิงศพ
นางสาวพร้อม ณนคร
ณเมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม
วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๑
พิมพ์ที่โรงพิมพ์ยิ้มศรี

สารบัญ
โดย กรมศิลปากร
ไม่ปรากฏผู้สร้างสรรค์

นายสมพร บำรุงศิริ ผู้พิมพ์โฆษณา
โรงพิมพ์ยิ้มศรี มุมมถนนอุณากรรณ พ.ศ. ๒๔๘๑
Yim Si logo.svg

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  • ตำนานเมืองนครศรีธรรมราช. (2481). พระนคร: โรงพิมพ์ยิ้มศรี. [หลวงทำนุนิกรราษฎร์ (เพลา ณนคร) พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานประชุมเพลิงศพนางสาวพร้อม ณนคร ณเมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2481].

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก