ตำนานเมืองนครศรีธรรมราช

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตำนานเมืองนครศรีธรรมราช มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 ตำนานเมืองนครศรีธรรมราช. (2481). พระนคร: โรงพิมพ์ยิ้มศรี. [หลวงทำนุนิกรราษฎร์ (เพลา ณนคร) พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานประชุมเพลิงศพนางสาวพร้อม ณนคร ณเมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2481].
2 ตำนานเมืองนครศรีธรรมราช. (2491). (พิมพ์ครั้งที่ 2). พระนคร: โรงพิมพ์อักษรนิติ์. (พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพนายอาจิณ ลิมปิชาติ ณ วัดมงกุฎกษัตริยาราม วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2491). (ต้นฉบับ)