ตำนานเมืองนครศรีธรรมราช (2491)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ดูฉบับอื่นของงานนี้ที่ ตำนานเมืองนครศรีธรรมราช
ตำนาน
เมืองนครศรีธรรมราช
พิมพ์แจกในงานฌาปณกิจศพ
นายอาจิณ ลิมปิชาติ
ณวัดมงกุฎกษัตริยาราม
วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๑

สารบัญ
โดย กรมศิลปากร
ไม่ปรากฏผู้สร้างสรรค์
ไม่ปรากฏผู้สร้างสรรค์

 • พิมพ์ที่โรงพิมพ์อักษรนิติ์
 • บางขุนพรม พระนคร
 • โชติ แพร่พันธุ์ ผู้พิมพ์และโฆษณา
 • ๒๕/๙/๙๑

บรรณานุกรม[แก้ไข]

 • ตำนานเมืองนครศรีธรรมราช. (2491). (พิมพ์ครั้งที่ 2). พระนคร: โรงพิมพ์อักษรนิติ์. (พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพนายอาจิณ ลิมปิชาติ ณ วัดมงกุฎกษัตริยาราม วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2491).

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก