ตำราปรุงอาหารและขนมอย่างฝรั่ง

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตำราปรุงอาหารและขนมอย่างฝรั่ง
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ
คุณหญิงม้วน วิภาคภูวดล
ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม
วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒


พิมพ์ที่โรงพิมพ์ไทยเขษม ถนนเฟื่องนคร นายอำพัน ฉายางกูร ผู้พิมพ์และผู้โฆษณา
พ.ศ. ๒๕๐๒

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  • สายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา, พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้า. (2502). ตำราปรุงอาหารและขนมอย่างฝรั่ง. พระนคร: โรงพิมพ์ไทยเขษม. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพคุณหญิงม้วน วิภาคภูวดล ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2502).

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก