ตำราไสยศาสตร์/ผู้วายชนม์

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
  • รองอำมาตย์ตรี เล็ก จินดาลัทธ
  • ชาตะ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๒๕
  • มรณะ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๐๘

ประวัติย่อ

นายเล็ก จินดาลัทธ เป็นบุตรนายโต นางฮวย จินดาลัทธ เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๒๕ ณ บ้านบางซื่อ อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันรวม ๓ คน คือ:

๑. พ.อ. พระยาสีห์สุรไกร (จีน จินดาลัทธ) ถึงแก่กรรม

๒. นายเล็ก จินดาลัทธ

๓. นางเจียร อจลบุญ

ได้ทำการสมรสกับนางเลี่ยม มีบุตรธิดารวม ๔ คน คือ:

๑. นางทวี พ่วงทรัพย์

๒. ด.ช. (ถึงแก่กรรม)

๓. นางถวิล กาญจนาชีวะ

๔. นายวุฒิ จินดาลัทธ (ถึงแก่กรรม)

นายเล็ก จินดาลัทธ ได้ศึกษาที่โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ เข้ารับราชการในกรมทหารเรือชายทะเลเมื่อ ๑ เม.ย. ๒๔๕๐ ได้รับยศทหารเรือเป็นพันจ่าเอกเมื่อ ๙ พ.ย. ๒๕๕๗ ครั้งสุดท้ายรับราชการในตำแหน่งนายคลังเครื่องมือกองสำรวจแผนที่ทะเล กรมอุทกศาสตร์ และได้รับพระราชทานยศเป็นรองอำมาตย์ตรีเมื่อ ๑ เม.ย. ๒๔๗๒ ออกจากประจำการเมื่อ ๑ เม.ย. ๒๔๗๖ เพื่อรับบำนาญ ระหว่างรับราชการ ได้ประกอบคุณงามความดีในราชการกองทัพเรือจนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังต่อไปนี้

๑. เหรียญบรมราชาภิเศกรัชกาลที่ ๖ เมื่อ ธันวาคม ๒๔๕๔
๒. เหรียญบรมราชาภิเศกรัชกาลที่ ๗ เมื่อ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๘
๓. เหรียญจักรมาลา เมื่อ พฤศจิกายน ๒๔๗๐
๔. เหรียญเฉลิมพระนครร้อยห้าสิบปี เมื่อ เมษายน ๒๔๗๕

คุณพ่อ

 ลูกตั้งจิตคิดระลึกถึงพระคุณพ่อ

แต่เริ่มก่อกำเนิดชีวิตให้

พ่อรักลูกคุ้มลูกดังโพธิ์ไทร

ได้อุ่นใจร่มเย็นเป็นนิจมา

 เมื่อลูกเล็กอุ้มชูเอ็นดูเล่น

ทุกเช้าเย็นเห็นกันสุขหรรษา

พอเติบใหญ่ส่งให้เรียนวิชา

ตามปัญญาตามใจให้เสรี

 ไม่บังคับขัดใจให้หม่นหมอง

จัดคู่ครองคู่ชมสมศักดิ์ศรี

เมื่อมีหลานรักหลานเป็นอันดี

สมเป็นที่ปู่ตาน่านิยม

 พ่อเป็นที่พึ่งใจยามได้ยาก

จะออกปากสิ่งใดก็ได้สม

บางครั้งพ่อเหมือนเพื่อนถูกอารมณ์

อีกเป็นร่มกั้นร้อนทุกเวลา

 ลูกสิ้นพ่อเหมือนหนึ่งที่พึ่งพัก

มาล่มหักทลายพังสุดหวังหา

ที่พึ่งอื่นหมื่นแสนแม้นคณนา

ไม่อุ่นเกล้าเกศาเหมือนบิดร

 พระคุณพ่อลูกขออธิษฐาน

เพื่อวิญญาณได้ทราบอนุสรณ์

แม้เกิดใหม่ให้ได้สมวิงวอน

เป็นลูกอ่อนของพ่อทุกชาติไป

 ขอวิญญาณของพ่อสุดที่รัก

ได้ตระหนักจิตลูกดังขานไข

ขอเทิดคุณบูชาด้วยดวงใจ

คำนึงไว้ค่ำเช้าทุกเวลา

 พ่อไปก่อนไปรอเป็นพ่อลูก

ได้พันผูกกันใหม่ในชาติหน้า

ลูกยังอยู่จะเฝ้าแต่บูชา

ระลึกคุณบิดาจนวายปราณ.

จากลูก ๆ