ตำหนักทองที่วัดไทร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เรื่อง
ตำหนักทองที่วัดไทร
คณะศิษยานุศิษย์
พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ
พระครูถาวรสมณวงศ์ (อ๋อย)
ณ เมรุวัดไทร บางขุนเทียน ธนบุรี
วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๒

คำปรารภ

คณะศิษยานุศิษย์มีความประสงค์จะจัดพิมพ์หนังสือแจกเป็นบรรณทานเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ อุทิศส่วนกุศลถวายสนองพระเดชพระคุณท่านพระครูถาวรสมณวงศ์ (หลวงปู่อ๋อย) เจ้าอาวาสวัดไทร บางขุนเทียน ธนบุรี ซึ่งเป็นพระอุปัชฌายาจารย์ เป็นที่รักและเคารพนับถืออย่างสูง ซึ่งมรณภาพไปสู่ปรโลกแล้ว จึงเห็นว่า หนังสือเรื่องตำหนักทองของวัดไทรยังมีประชาชนเป็นจำนวนมากไม่ทราบ จึงได้จัดพิมพ์ขึ้น

ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทั้งหลายผู้ได้รับแจกหนังสือนี้โดยทั่วกัน.

 • คณะศิษยานุศิษย์
 • ๑๕ มีนาคม ๒๕๐๒


 • พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหากุฏราชวิทยาลัย
 • นายพินิจ อู่สำราญ ผู้พิมพ์โฆษณา พ.ศ. ๒๕๐๒

บรรณานุกรม[แก้ไข]

 • ตำหนักทองที่วัดไทร. (2502) พระนคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย. [คณะศิษยานุศิษย์พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูถาวรสมณวงศ์ (อ๋อย) ณ เมรุวัดไทร บางขุนเทียน ธนบุรี วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2502].

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก