ทรัพยศาสตร์/คำนำพิมพ์ครั้งที่ 2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำนำพิมพ์ครั้งที่ ๒

หนังสือเศรษฐวิทยาที่ได้จัดพิมพ์ออกจำหน่ายนี้ ชั้นเดิมท่านเจ้าของได้ให้โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ จัดพิมพ์เมื่อพ.ศ. ๒๔๕๔ โดยใช้ชื่อว่า "ทรัพย์ศาสตร์" แต่ในการพิมพ์ออกจำหน่ายในครั้งนั้นยังไม่แพร่หลาย เพราะรัฐบาลได้ขอร้องไม่ให้นำออกเผยแพร่ จึงไม่มีใครได้อ่านมากนัก

ในเวลานี้หนังสือที่เกี่ยวกับวิชาเศรษฐวิทยา ซึ่งแต่งเรียบเรียงโดยคนไทยเป็นภาษาไทยยังหาอ่านได้ไม่ง่ายนัก จะมีก็เป็นเรื่องที่แปลจากภาษาต่างประเทศอยู่บ้าง อย่างไรก็ดีก็ยังนับว่าไม่พอกับความต้องการของผู้ที่รักจะเรียนรู้ในวิชานี้อยู่นั่นเอง ตำราเศรษฐวิทยานี้เป็นการยากเพียงไร หวังว่าท่านผู้ที่เอาใจใส่ศึกษาค้นคว้าคงจะรู้ดี ยิ่งเป็นตำราภาษาต่างประเทศด้วยแล้วความยากลำบากก็ทวีขึ้น มิใช่จะยากในเนื้อวิชาอย่างเดียว ศัพท์ที่ใช้ก็พลอยยากไปด้วย เพราะคำบางคำเป็นคำเฉพาะยากที่่จะค้นคว้าให้เข้าใจได้

ความสำคัญหรือคุณประโยชน์ของวิชานี้สำคัญเพียงไรนั้นเราเกือบจะไม่ต้องกล่าวถึง เพราะวิชานี้แฝงอยู่เกือบทุกวิชาหรือทุกสิ่งทุกอย่างในการดำรงชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักการเมืองก็คือการทำนุบำรุงบ้านเมือง ยิ่งสมัยนี้เป็นสมัยที่ตกอยู่ในสมัยเศรษฐกิจด้วยแล้ว ความจำเป็นในการเรียนรู้วิชานี้เพื่อจะนำมาทำประโยชน์ก็ยิ่งทวีขึ้นสำหรับประเทศสยามเราผู้ที่ฝักใฝ่ในทางนี้อันจัดอยู่ในชั้นเอกได้นั้นก็ยังมีน้อยไม่พอกับความต้องการของประเทศ ฉะนั้นจคงเป็นการจำเป็นอยู่บ้างที่พวกเราจะต้องทำการค้นคว้าเรียนรู้กันให้สมยุคสมสมัย แต่การเรียนวิชานี้จะให้รู้อย่างแท้จริงนั้นเป็นการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสละเวลาไปเรียนยังต่างประเทศเป็นนานปีจึงจะสำเร็จ หรือถ้าจะเรียนโดยลำพังตนเองก็ต้องเป็นผู้รู้ในภาษาต่างประเทศดี ความยากลำบากมีอยู่ดังนี้ จึงเป็นการที่จะให้รู้กันทั่ว ๆ ไปได้โดยยาก

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือทรัพย์ศาสตร์ของท่านเจ้าคุณสุริยานุวัตรซึ่งได้แต่งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ เห็นว่าเป็นหนังสือที่มีคุณประโยชน์พอที่จะชี้แนวทางความคิดและความรู้ให้แก่ผู้ที่ฝักใฝ่จะเรียนรู้วิชานี้เป็นบันไดนำไปสู่ขั้นสูงดีเรื่องหนึ่ง ถึงแมม้ว่าจะได้แต่งขึ้นตั้ง ๒๐ ปี อันนับว่าเก่าไม่ทันสมัยก็จริง แต่ความเก่าของถ้อยคำสำนวนนั้นก็เป็นไปตามธรรมดากาลสมัย ส่วนเนื้อเรื่องข้อความหาเป็นเช่นนั้นไม่ ยิ่กว่านั้น บางแห่งบางตอนรัฐบาลปัจจุบันกำลังขบปัญหาอยู่ก็มี โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้แต่งได้พยายามพูดเฉพาะเรื่องของเมืองไทยที่เราเห็น ๆกันอยู่ไม่กล่าวไปถึงต่างประเทศมากมายจนเราอ่านแล้วไม่เข้าใจ ทั้งได้พยายามร้อยกรองให้เป็นบทเรียนที่อ่านหรือเรียนเข้าใจง่ายไม่โลดโผนลึกซึ้งจนเกินไป สำหรับตัวท่านเจ้าคุณสุริยานุวัตผู้แต่งนี้ก็ได้เคยรับราชการในตำแหน่งสำคัญของรัฐบาลในเวลานั้น เช่นเป็นราชทูต และเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเป็นต้น ย่อมจะเป็นผู้ที่มีพหูสูตรเห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ มามากอันเราพอที่จะเชื่อและหวังได้ว่าหนังสือของท่านนั้นเป็นประโยชน์แก่เราอย่างน้อยก็พอเป็นแนวทางความคิดในการจะเรียนวิชานี้ต่อไป จริงอยู่ถ้อยคำสำนวนก็ย่อมจะติดไปทางโบราณไม่ทันสมัยอยู่บ้าง แต่ก็เป็นที่เชื่อได้ว่าสำหรับการเรียนวิชาต่างๆ ถ้าไม่ใช่เป็นภาษาศาสตร์แล้วเราก็ไม่มุ่งหมายจะเอาสำนวนกันมากนัก สักแต่ว่าให้อ่านเข้าใจง่ายได้เนื้อถ้อยกระทงความก็แล้วกัน หวังว่าผู้อ่านคงให้อภัยในข้อนี้

ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้ข้าพเจ้าจึงได้ขอร้องต่อท่านเจ้าของให้นำออกพิมพ์อีกครั้ง เพื่อให้มหาชนได้มีโอกาสหาอ่านเรียนรู้ ในการมอบลิขสิทธิ์การพิมพ์ครั้งที่ ๒ นี้ ข้าพเจ้าเว้นที่จะสรรเสริญท่านเจ้าของมิได้ โดยที่ท่านมิได้คิดผลประโยชน์เป็นค่าเหนื่อยยากตอบแทนอย่างใดไม่ ตรงกันข้ามกลับอนุญาตด้วยความยินดีโดยอุทิศความเหนื่อยยากทั้งมวลให้แก่ประชาชน ฉะนั้นจึงเป็นที่หวังได้ว่าราคาหนังสือนี้ต้องถูกพอเหมาะที่เราจะจัดหาซื้อไว้ได้

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าหวังว่าท่านคงจะได้รับความพอใจจากการอ่านหนังสือเศรษฐวิทยาชั้นต้นนี้เป็นแน่แท้ และนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไป

นายทองเปลว ชลภูมิ
ขึ้น