นิทานโบราณคดี

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
นิทานโบราณคดี มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 ดำรงราชานุภาพ, สมเด็ดพระเจ้าบรมวงส์เทอ กรมพระยา. (2487). นิทานโบรานคดี. พระนคร: ม.ป.ท. (พนะท่าน จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัถมนตรี โปรดไห้พิมพ์เปนอนุสรในงานพระราชทานเพลิงพระสพสมเด็ดพระเจ้าบรมวงส์เทอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ นะ เมรุวัดเทพสิรินทราวาส เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2487).