ประกาศเปลี่ยนธรรมเนียมใหม่ ลงวันแรม 12 ค่ำ เดือน 12 จ.ศ. 1235

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประกาศเปลี่ยนธรรมเนียมใหม่ ลงวันอาทิตย์ แรม 12 ค่ำ เดือน 12 ปีระกา จ.ศ. 1235 มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 "ประกาศเปลี่ยนธรรมเนียมใหม่". (จ.ศ. 1236 [พ.ศ. 2417], แรม 1 ค่ำ เดือน 8). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 1, แผ่นที่ 7. หน้า 53–56.
2 "ประกาศเปลี่ยนธรรมเนียมใหม่". (2478). ใน บุญธรรม ศิริฤทธิ์, บุญเรื่อง นาคีนพคุณ, และ เสถียร ลายลักษณ์ (ผู้รวบรวม), ประชุมกฎหมายประจำศก เล่ม 8 (น. 114–121). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดลิเมล์.