ประชุมกฎหมายประจำศก/เล่ม 8/ภาค 1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประชุมกฎหมายประจำศก เล่ม ๘
ภาค ๑
กฎหมาย จ.ศ. ๑๒๓๐
(ร.ศ. ๘๗ พ.ศ. ๒๔๑๑)

กฎหมายและประกาศต่าง ๆ ในปี จ.ศ. ๑๒๓๐ นี้ มีการคาบเกี่ยวระหว่างรัชชกาลที่ ๔ และรัชชกาลที่ ๕ กฎหมายและประกาศต่าง ๆ ในปี จ.ศ. ๑๒๓๐ ในรัชชกาลที่ ๔ คือ

๑. ประกาศพระราชบัญญัติลักภา หน้า
๒. ประกาศ เรื่อง คนโทษร้องถวายฎีกา
เสด็จพระราชดำเนิน "
๓. ประกาศว่าด้วยนามวัดราชประดิษฐ "
๔. ประกาศสุริยปราคาหมดดวง " ๑๓
๕. ประกาศให้ผู้จะตั้งตุลาการเลือกสรรตุลาการ
ลูกความไม่รังเกียจ " ๑๕

นอกจากนี้แล้ว เปนกฎหมายและประกาศในรัชชกาลที่ ๕ ทั้งสิ้น


สารบัญ