ประชุมกาพย์เห่เรือ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประชุมกาพย์เห่เรือ มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร หมายเหตุ
1 หอพระสมุดวชิรญาณ (ผู้รวบรวม). (2460). ประชุมกาพย์เห่เรือ. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. [พิมพ์เปนของแจกในงานศพ นายพลเรือตรี พระยาราชสงคราม (กร หงสกุล) ปีมเสง นพศก พ.ศ. 2460].
2 ________. (2464). ประชุมกาพย์เห่เรือ. (พิมพ์ครั้งที่ 3). พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. [แจกในงานกฐินพระราชทาน จางวางเอก พระยาประสิทธิ์ศุภการ (หม่อมหลวงเฟื้อ พึ่งบุญ) ผู้สำเร็จราชการมหาดเล็ก ณวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี วันที่ 6 พฤศจิกายน พระพุทธศักราช 2464]. แก้ไขเพิ่มเติม

ดูเพิ่ม[แก้ไข]