ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค 1/หมวด 3/เรื่อง 1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
การปกครอง
1. พระราชทานบรรดาศักดิ์ให้นายพรหมเป็นที่ขุนอินทากรเมื่อปีมะแม พ.ศ. 2031 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (จารึกลานทอง ม.ศ. 1410)
พระราชทานบรรดาศักดิ์
ให้นายพรหมเป็นที่ขุนอินทากรเมื่อปีมะแม
พ.ศ. ๒๐๓๑ ในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

ศุภมัสดุ ๑๔๑๐ ศก มมีนักสัตร ปัญจมีเกดศราวณ จันทวาร ศุภมหุดดี มานบันทูลพระราชโองการ … … พระพรประสิทธิ ขุนอินทากร นามกรอวย นายพรหม นาม[1]

คำแปล – ศุภมัสดุ มหาศักราช ๑๔๑๐ ศก มะแมนักษัตร์[2] ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๙ วันจันทร์ มีบัณฑูรพระราชโองการ … … พระพรประสิทธินามกรให้เป็นที่ขุนอินทากร นามเดิม นายพรหม


  1. สำเนาจารึกลานทอง เก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
  2. พุทธศักราช ๒๐๓๑ ควรเป็นปีวอก แต่ตามนี้เป็นปีมะแมเป็นการนับปีตามชาวลังกาสิงหล