ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค 1/หมวด 2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สารบัญ
 1. พระราชทานสมณศักดิ์ให้เจ้าเถรพุทธสาครฯ ปีมะแม พ.ศ. 1959 รัชกาลสมเด็จพระอินทราชาเจ้า (จารึกเจ้าเถรพุทธสาคร 1)
 2. สร้างพระพุทธบาทศิลาคู่ไว้ ณ เมืองชัยนาท เมื่อปีมะแม พ.ศ. 1970 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (จารึกรอยพระยุคลบาทวัดบวรฯ)
 3. สร้างพระอิศวรสำริดฯ ปีมะเมีย พ.ศ. 2053 ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (จารึกฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร)
 4. พระราชทานสมณศักดิ์ให้มหานิสสัยพรหมราชปฤยฯ ปีฉลู พ.ศ. 2108 สมัยเสด็จมหาธรรมราชาธิบดีครองเมืองพิษณุโลก
 5. ทรงพระกรุณาให้สร้างพระพุทธบาทจำลองประดิษฐานไว้ ณ วัดจุลามณี พิษณุโลก เมื่อปีวอก พ.ศ. 2223 ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ (จารึกวัดจุฬามณี)
 6. เรื่องอัฏฐธรรมปัณหาของสมเด็จพระเพทราชา
 7. บุรณะพระบรมธาตุเมืองชัยนาทเมื่อปีระกา พ.ศ. 2260 ในรัชกาลสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระ
 8. ชลอพระพุทธไสยาศน์และสร้างพระวิหารวัดป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เมื่อ พ.ศ. 2271 ในรัชกาลสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระ
 9. ทรงพระกรุณาให้สร้างบานประตูมุกสำหรับพระอุโบสถวัดบรมพุทธาราม พระนครศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2295 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมโกศ
 10. จดหมายเหตุระยะทางพระอุบาลีไปลังกาทวีป
 11. ทรงพระกรุณาให้สร้างบานประตูมุกการเปรียญวัดพระพุทธไสยาศน์ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เมื่อ พ.ศ. 2296 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมโกศ
 12. สร้างพระวิหารร่มพระแท่นศิลาอาศน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อ พ.ศ. 2297 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมโกศ
 13. ทรงพระกรุณาให้สร้างบานประตูมุกพระวิหารพระชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อ พ.ศ. 2299 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมโกศ
 14. ตำนานสร้างพระพิมพ์และวิธีบูชา