ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค 1/หมวด 2/เรื่อง 13

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
การบำรุงศาสนา
13. ทรงพระกรุณาให้สร้างบานประตูมุกพระวิหารพระชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อ พ.ศ. 2299 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมโกศ
ทรงพระกรุณาให้สร้างบานประตูมุกพระวิหารพระชินราช
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๙
ในรัชกาลสมเด็จพระบรมโกศ[1]

"๏ ศุภมัศดุ พระพุทธศักราช ๒๒๙๙ พระวรรษา ๑๓ ฯ  ๑๐ ค่ำ ปีกุร สัพศก พระบาทสมเด็จบรมนารถบรมพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาดำรัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งให้เขียนลายมุกบานปรตูพระวิหารพระชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองพิษณุโลก ช่าง ๑๓๐ คน ถึง ณ วัน ๑๑ ค่ำ ปีกุร สัพศก ลงมือทำมุก ๕ เดือน ๒๐ วันสำเร็จ พระราชทานช่างผู้ได้ทำการมุกทังปวง เสื้อผ้ารูปพรรณทองเงินและเงินตราเป็นอันมาก เลี้ยงวันแล ๒ เพลา ค่าเลี้ยงมิได้คิดเข้าในพระราชทานด้วย คิดแต่บำเหน็จประตูหนึ่งเป็นเงินตรา +๒๖ "


  1. สำเนาหนังสือจารึกบานประตูประดับมุกที่วิหารพระพุทธชินราช ณ เมืองพิษณุโลก