ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค 1/หมวด 5/เรื่อง 2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กระบวนเสด็จและการพระเมรุ
2. จดหมายการพระศพสมเด็จพระรูป (กรมหลวงโยธาเทพ) วัดพุทไธสวรรค์ กรุงเก่า
เรื่อง จดหมายการพระศพ
สมเด็จพระรูป วัดพุทไธสวรรค์ กรุงเก่า

 [1]๏ วัน ค่ำ จุลศักราช ๑๐๙๗ ปีเถาะ สพศ่ก[2] เพลาย่ำฆ้องค่ำแล้ว ๓ บาด สมเดจ์พระรูปเจ้า[3] เสรจ์นิฦๅภาณณ่วัดพุไทยสวัรร ฯ เสดจ์ลงไปณะพระศภ จึงทรํงฯ สังว่า ให้เชีนสมเดจ์พระบรํมศภขึ้นไปไว้ณ่พระทือนังจักระหวัดไภยชํลมหาปราสาททนั้นแล พระธรรมาฯ กราบทูลพระก่รรุนาฯ ด้วยการจ่ตั้งเคริองพระมหาก่ถิน[4] สำมรับการสมเดจ์พระบรมศภ แลคนแห่แลจ่หามพญาณุมาดนั้นน้อย มิครํบการ จึงฯ ทรํงฯ สังวา ให้วานเอาล้อมพระราชวัง ๖๐ คนแบงให้ข้าง พระอพิรํม ๓๐
พระราธียาร ๓๐
๖๐ คํน[5] แลทือจ่ตั้งเครื้องณ่พระธินั้งจักระหวัดนั้นฯ ก่ให้ตั้งการตามสมควรเทีษหน้า:ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา (ภาค ๑) - ๒๕๑๐.pdf/160หน้า:ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา (ภาค ๑) - ๒๕๑๐.pdf/163หน้า:ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา (ภาค ๑) - ๒๕๑๐.pdf/164หน้า:ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา (ภาค ๑) - ๒๕๑๐.pdf/165หน้า:ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา (ภาค ๑) - ๒๕๑๐.pdf/166หน้า:ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา (ภาค ๑) - ๒๕๑๐.pdf/167หน้า:ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา (ภาค ๑) - ๒๕๑๐.pdf/168หน้า:ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา (ภาค ๑) - ๒๕๑๐.pdf/169หน้า:ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา (ภาค ๑) - ๒๕๑๐.pdf/170หน้า:ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา (ภาค ๑) - ๒๕๑๐.pdf/171

๏ แผนทือพระเมรุพระบรมศภพระรูปณวัดพุไทยสวรรณ่ปีเถาะสัพ"ก ๚๛

๏ - - - - เขียรว่า(ต้นฉบับตรงนี้อ่านไม่ออก) นั้นดว้ยฉบับเดีมเลยใม่เหนอักษร ๛


  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5