ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 53 (2476)/คำนำ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำนำ

พระโสภณอักษรกิจแจ้งความมายังราชบัณฑิตยสภาว่า ในงานพระราชทานเพลิงศพพระพิทักษ์สาครเกษตร (หยวก ลีละบุตร) อันกำหนดในวันที่ ๑๘ พฤษภาคมนี้ พระโสภณอักษรกิจใคร่พิมพ์หนังสือประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๕๓ แจกเป็นที่ระลึก เพื่อเป็นปฏิการตอบแทนในวาระที่สุด ด้วยได้เป็นผู้คุ้นค้ยชอบพอกับพระพิทักษ์สาครเกษตรมานาน ราชบัณฑิตจึงอนุญาตให้ตามประสงค์

หนังสือประชุมพงศาวดารภาคนี้มี ๓ เรื่องด้วยกัน คือ พงศาวดารเมืองสงขลา พงศาวดารเมืองนครศรีธรรมราช กับพงศาวดารเมืองพัทลุง พงศาวดาร ๓ เรื่องนี้ ที่เป็นสำนวนอื่น ราชบัณฑิตยสภาได้รวมพิมพ์แล้วก็มี เช่น เรื่องตั้งเจ้าพระยานครศรีธรรมราช พิมพ์แล้วในประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๒ พงศาวดารเมืองสงขลา พิมพ์ในประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๓ พงศาวดารเมืองพัทลุง พิมพ์เป็นประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑๕ แต่สำนวนและข้อความมีผิดแผกแปลกกันทุกสำนวน ผู้สนใจในทางโบราณคดีอาจได้ความรู้แปลกออกไปเมื่อได้อ่านประชุมพงศาวดารเล่มนี้

การพิมพ์ประชุมพงศาวดารเล่มนี้ ได้พิมพ์ไว้ตามโวหารสำนวนของผู้แต่งเดิม มิได้เปลี่ยนแปลงแก้ไข ข้อความใดที่ผิดจากพระราชพงศาวดาร สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงบันทึกไว้ตามเชิงกระดาษ ข้อความที่ควรอธิบายให้เด่นชัดขื้น ก็ได้ทรงบันทึกไว้เหมือนกัน

  • ราชบันฑิตยสภา
  • วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๖