ประชุมพงศาวดาร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ภาค
(พิมพ์ครั้งแรก)
งาน ผู้สร้างสรรค์

ภาคที่ 1
(พ.ศ. 2457)
1. พระราชพงศาวดารเหนือ พระวิเชียรปรีชา (น้อย)
2. ตำนานพระแก้วมรกต
3. พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ
4. จารึกวัดจุฬามณี
5. จารึกพ่อขุนรามคำแหง
6. จารึกวัดป่ามะม่วง ภาษาเขมร
7. จารึกนครชุม
8. พงศาวดารเขมร จ.ศ. 1217 ขุนสุนทรโวหาร และคนอื่น ๆ
9. พงศาวดารพม่ารามัญ ขุนสุนทรโวหาร และคนอื่น ๆ
10. พงศาวดารเมืองล้านช้าง

ภาคที่ 2
(พ.ศ. 2457)
1. เรื่องตั้งเจ้าพระยานครศรีธรรมราช
2. พงศาวดารเมืองถลาง
3. พงศาวดารเมืองไทรบุรี (ตามฉบับที่มีอยู่ในศาลาลูกขุน)
4. พงศาวดารเมืองตรังกานู (ตามฉบับที่มีอยู่ในศาลาลูกขุน)
5. พงศาวดารเมืองกลันตัน (ตามฉบับที่มีอยู่ในศาลาลูกขุน)

ภาคที่ 3
(พ.ศ. 2457)
1. พงศาวดารเมืองปัตตานี พระยาสุนทรานุรักษ์ (ชม ณ สงขลา)
2. พงศาวดารเมืองสงขลา (ฉบับที่ 1) พระยาสุนทรานุรักษ์ (ชม ณ สงขลา)
3. พงศาวดารเมืองนครเชียงใหม่ พระยาศรีสิงหเทพ (หรุ่น)

ภาคที่ 4
(พ.ศ. 2458)
1. พระราชพงศาวดาร ความเก่า
2. พงศาวดารเมืองละแวก จ.ศ. 1158 หลวงพจนาพิจิตร
3. พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน หม่อมอมรวงษ์วิจิตร (หม่อมราชวงศ์ปฐม คเนจร)

ภาคที่ 5
(พ.ศ. 2460)
1. จดหมายเหตุจีนว่าด้วยกรุงสยามแต่โบราณ พระเจนจีนอักษร (สุดใจ ตัณฑากาศ)
2. อธิบายรัชกาลครั้งกรุงเก่า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
3. พงศาวดารลาวเฉียง (พงศาวดารโยนก) พระยาประชากิจกรจักร์ (แช่ม บุนนาค)
4. พงศาวดารเมืองหลวงพระบาง (ตามฉบับที่มีในศาลาลูกขุน)

ภาคที่ 6
(พ.ศ. 2460)
ไทยรบพม่า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ

ภาคที่ 7
(พ.ศ. 2461)
1. คำให้การจีนกั๊ก เรื่อง เมืองบาหลี
2. คำให้การเถ้าสา เรื่อง หนังราชสีห์
3. คำให้การขุนโขลน เรื่อง พระพุทธบาท
4. คำให้การนายจาด เรื่อง เหตุการณ์ในเมืองพม่าเมื่อพระเจ้ามินดงทิวงคต

ภาคที่ 8
(พ.ศ. 2460)
1. จดหมายเหตุโหร พระเทวโลก (แหยม วัชรโชติ)
2. จดหมายเหตุโหรของจมื่นก่งศิลป์ จมื่นก่งศิลป์ (หรุ่น)
3. พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับพระจักรพรรดิพงษ์เจ้ากรม (จาด)
4. ปฐมวงศ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
5. ตำนานพระโกศ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ และคนอื่น ๆ

ภาคที่ 9
(พ.ศ. 2461)
1. พงศาวดารเมืองเชียงรุ้ง
2. พงศาวดารเมืองไล พระพลัษฎานุรักษ์ (ศุข ชูโต)
3. พงศาวดารเมืองแถง พระพลัษฎานุรักษ์ (ศุข ชูโต)
4. พงศาวดารเมืองเชียงแขง พระยาศรีสิงหเทพ (อ่วม)

ภาคที่ 10
(พ.ศ. 2461)
ราชวงศปกรณ์ พงศาวดารเมืองน่าน แสนหลวงราชสมภาร

ภาคที่ 11
(พ.ศ. 2462)
พงศาวดารเมืองหลวงพระบาง

ภาคที่ 12
(พ.ศ. 2462)
1. จดหมายเหตุของราชทูตฝรั่งเศสเข้ามาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ พระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค)
2. จดหมายเหตุของหมอบรัดเล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ

ภาคที่ 13
(พ.ศ. 2462)
1. ตำนานวังหน้า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
2. เทศนาบวรราชประวัติ สมเด็จพระวันรัตน์ (ทับ พุทฺธสิริ)
3. พระนามเจ้านายในพระราชวังบวรสถานมงคล

ภาคที่ 14
(พ.ศ. 2462)
1. คำให้การชาวอังวะ
2. คำให้การพระมหาโค มหากฤช เรื่อง เมืองพม่า

ภาคที่ 15
(พ.ศ. 2462)
พงศาวดารเมืองพัทลุง (ฉบับที่ 1) หลวงศรีวรวัตร (พิน จันทโรจวงศ์)
ขุนสิกขกิจบริหาร (อยู่ มีนะกนิษฐ)

ภาคที่ 16
(พ.ศ. 2462)
พงศาวดารเมืองพระตะบอง เจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์ (เยีย)

ภาคที่ 17
(พ.ศ. 2462)
ตำนาน เรื่อง เลิกหวยแลบ่อนเบี้ยในกรุงสยาม พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ

ภาคที่ 18
(พ.ศ. 2462)
1. รายงานการค้าขายในกรุงสยามครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
2. เรื่องราวเจ้าพระยาวิชาเยนทร์
3. เรื่องทูตานุทูตของสมเด็จพระนารายณ์ออกไปกรุงฝรั่งเศสครั้งสุดท้าย พระสารสาสน์พลขันธ์ (เยโรลาโม เอมิลิโอ เยรินี)

ภาคที่ 19
(พ.ศ. 2463)
1. จดหมายเหตุหอสาตราคม นายเสน่ห์ (หรุ่น ศรีเพ็ญ) และ นายสุจินดา (หรั่ง)
2. จดหมายเหตุเสด็จหว้ากอ เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค)
3. จดหมายเหตุ เรื่อง เซอร์แฮรี ออด เจ้าเมืองสิงคโปร์ ไปเฝ้า
สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยามในรัชกาลก่อนที่ตำบลหัววาน
เมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1868 (ปีมะโรง พ.ศ. 2411)

ภาคที่ 20[1]
(พ.ศ. 2463)
จดหมายเหตุ เรื่อง ทางไมตรีในระหว่างกรุงศรีอยุธยากับกรุงญี่ปุ่น ขุนจินดาสหกิจ (ลม้าย ธนะสิริ)

ภาคที่ 21
(พ.ศ. 2464)
จดหมายเหตุ เรื่อง เจรจาความเมืองระหว่างไทยกับพม่า

ภาคที่ 22
(พ.ศ. 2464)
พงศาวดารเมืองหัวพันห้าทั้งหก

ภาคที่ 23
(พ.ศ. 2464)
1. ตำนานการเกณฑ์ทหาร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
2. ตำนานกรมทหารราบที่ 4 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช

ภาคที่ 24
(พ.ศ. 2465)
จดหมายเหตุ เรื่อง ปราบฮ่อ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ

ภาคที่ 25
(พ.ศ. 2465)
สถานที่แลวัตถุซึ่งสร้างในรัชกาลที่ 4 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ

ภาคที่ 26
(พ.ศ. 2465)
ตำนานวังเก่า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ

ภาคที่ 27
(พ.ศ. 2465)
เรื่องไทยกับฝรั่งเศสเป็นไมตรีกันครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อรุณ อมาตยกุล

ภาคที่ 28
(พ.ศ. 2466)
1. พงศาวดารญวน เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค)
2. ประวัติพระนาบีมหะหมัด

ภาคที่ 29
(พ.ศ. 2467)
1. อธิบาย เรื่อง ราชทูตไทยไปยุโรป พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
2. จดหมายเหตุ เรื่อง ราชทูตไทยไปประเทศอังกฤษในรัชกาลที่ 4
เมื่อปีมะเส็ง พ.ศ. 2400
หม่อมราโชทัย (หม่อมราชวงศ์กระต่าย อิศรางกูร)

ภาคที่ 30
(พ.ศ. 2467)
จดหมายเหตุ เรื่อง ราชทูตไทยไปประเทศฝรั่งเศสในรัชกาลที่ 4
เมื่อปีระกา พ.ศ. 2404
พระณรงค์วิชิต (จอน บุนนาค)

ภาคที่ 31
(พ.ศ. 2468)
จดหมายเหตุ เรื่อง มิชชันนารีอเมริกันเข้ามาประเทศสยาม ป่วน อินทุวงศ์

ภาคที่ 32
(พ.ศ. 2468)
จดหมายเหตุของคณะบาทหลวงฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา
ภาค 1 แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
อรุณ อมาตยกุล

ภาคที่ 33
(พ.ศ. 2469)
บุรพภาคพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาคที่ 34
(พ.ศ. 2469)
หนังสือสัญญาค้าขายระหว่างประเทศสยามกับประเทศฝรั่งเศส
ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
สิน เฉลิมเผ่า

ภาคที่ 35
(พ.ศ. 2468)
จดหมายเหตุของคณะบาทหลวงฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา
ภาค 2 แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
อรุณ อมาตยกุล

ภาคที่ 36
(พ.ศ. 2468)
จดหมายเหตุของคณะบาทหลวงฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา
ภาค 3 แผ่นดินพระเพทราชา

ภาคที่ 37
(พ.ศ. 2469)
จดหมายเหตุของคณะบาทหลวงฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา
ภาค 4 แผ่นดินพระเจ้าเสือ แลพระเจ้าท้ายสระ
อรุณ อมาตยกุล

ภาคที่ 38
(พ.ศ. 2469)
จดหมายเหตุของคณะบาทหลวงฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา
ภาค 5 แผ่นดินพระเจ้าบรมโกศ
อรุณ อมาตยกุล

ภาคที่ 39
(พ.ศ. 2470)
จดหมายเหตุของคณะบาทหลวงฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา
ภาค 6 แผ่นดินพระเจ้าเอกทัศ กับครั้งกรุงธนบุรี แลกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ภาคที่ 40
(พ.ศ. 2470)
จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา
ภาค 1 แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ภาคที่ 41
(พ.ศ. 2470)
จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา
ภาค 2 แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ภาคที่ 42
(พ.ศ. 2470)
จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา
ภาค 3 แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ภาคที่ 43
(พ.ศ. 2470)
จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา
ภาค 4 แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ภาคที่ 44
(พ.ศ. 2470)
จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา
ภาค 5 แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ภาคที่ 45
(พ.ศ. 2470)
จดหมายเหตุ เรื่อง ทูตไทยไปประเทศอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2440

ภาคที่ 46
(พ.ศ. 2471)
จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา
ภาค 6 แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ภาคที่ 47
(พ.ศ. 2471)
จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา
ภาค 7 แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ภาคที่ 48
(พ.ศ. 2471)
จดหมายเหตุของมองซิเออร์เซเบเรต์ฯ ซึ่งเข้ามาเจริญทางพระราชไมตรี
ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตอน 2 (ต่อจาก ภาค 47)

ภาคที่ 49
(พ.ศ. 2471)
จดหมายเหตุของมองซิเออร์เซเบเรต์ฯ ซึ่งเข้ามาเจริญทางพระราชไมตรี
ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตอน 3

ภาคที่ 50
(พ.ศ. 2471)
ตำนานเมืองระนอง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ

ภาคที่ 51
(พ.ศ. 2472)
จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต ราชบัณฑิตยสภา

ภาคที่ 52
(พ.ศ. 2472)
จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ

ภาคที่ 53
(พ.ศ. 2473)
1. พงศาวดารเมืองสงขลา (ฉบับที่ 2) พระยาวิเชียรคีรี (บุญสัง)
2. พงศาวดารเมืองนครศรีธรรมราช หลวงอนุสรณ์สิทธิกรรม (บัว ณ นคร)
3. จดหมายบอกข่าวถึงเจ้าพระยานครฯ นายศัลวิชัย (น้อยใหญ่) (โดยสันนิษฐาน)
4. พงศาวดารเมืองพัทลุง (ฉบับที่ 2) หมื่นสนิทภิรมย์ (นิ่ม)

ภาคที่ 54
(พ.ศ. 2473)
พงศาวดารและโบราณวัตถุสถานในเกาะชวา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาคที่ 55
(พ.ศ. 2473)
ว่าด้วยอังกฤษเข้ามาทำสัญญากับไทยเมื่อครั้งรัชกาลที่ 2 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ภาคที่ 56
(พ.ศ. 2473)
ว่าด้วยเหตุการณ์เมืองเขมรตอนเสร็จสงครามไทยกับญวน

ภาคที่ 57
(พ.ศ. 2475)
โกษาปานไปฝรั่งเศส ภาค 1 ฟ. ฮีแลร์

ภาคที่ 58
(พ.ศ. 2475)
โกษาปานไปฝรั่งเศส ภาค 2 ฟ. ฮีแลร์

ภาคที่ 59
(พ.ศ. 2475)
โกษาปานไปฝรั่งเศส ภาค 3 ฟ. ฮีแลร์

ภาคที่ 60
(พ.ศ. 2475)
โกษาปานไปฝรั่งเศส ภาค 4 ฟ. ฮีแลร์

ภาคที่ 61
(พ.ศ. 2479)
1. พงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสน
2. ตำนานสิงหนวัติกุมาร

ภาคที่ 62
(พ.ศ. 2479)
เรื่องทูตฝรั่งสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ กรมศิลปากร

ภาคที่ 63
(พ.ศ. 2479)
1. แก้คดีพระเจ้าปราสาททอง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
2. ตำนานกรุงเก่า พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์)
3. เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา
4. วิจารณ์เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
5. ภูมิแผนที่พระนครศรีอยุธยา พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์)

ภาคที่ 64
(พ.ศ. 2479)
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)

ภาคที่ 65
(พ.ศ. 2480)
พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)

ภาคที่ 66
(พ.ศ. 2480)
1. จดหมายเหตุรายวันคราวปราบเมืองพุทไธมาศและเขมรสมัยกรุงธนบุรี
เมื่อ พ.ศ. 2314
2. จุลยุทธการวงศ์ ความเรียง (ตอนต้น)
3. เรื่องพระร่วงสุโขทัย
4. เทศนาจุลยุทธการวงศ์

ภาคที่ 67 ก
(พ.ศ. 2480)
เล่าเรื่องไปชวา ครั้งที่ 3 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ภาคที่ 67 ข
(พ.ศ. 2481)
จดหมายเหตุเกี่ยวกับเขมรและญวนในรัชกาลที่ 3 ตอน 1

ภาคที่ 68
(พ.ศ. 2481)
จดหมายเหตุเกี่ยวกับเขมรและญวนในรัชกาลที่ 3 ตอน 2

ภาคที่ 69
(พ.ศ. 2481)
เรืองเกี่ยวกับกรุงเก่า ตอน 1
(จดหมายเหตุเกี่ยวกับกรุงเก่า จัดทำขึ้นในรัชกาลที่ 1, 3, และ 4)

ภาคที่ 70
(พ.ศ. 2482)
1. พงศาวดารนครจำปาศักดิ์ พระยามหาอำมาตยาธิบดี (เส็ง วิรยศิริ)
2. พงศาวดารนครจำปาศักดิ์ หม่อมอมรวงษ์วิจิตร (หม่อมราชวงศ์ปฐม คเนจร)
3. ตำนานเมืองนครจำปาศักดิ์ เจ้าพรหมเทวานุเคราะห์วงศ์
เจ้าราชวงศ์นครจำปาศักดิ์
4. เรื่องขุนบรม สุด ศรีสมวงศ์
5. พงศาวดารเมืองยโสธร
6. ตำนานเมืองทรายฟอง
7. ตำนานเมืองพวน (2 ฉบับ)
8. พงศาวดารย่อเวียงจันทน์ (2 ฉบับ)
9. เรื่องสร้างวัดพระแก้วศรีเชียงใหม่
10. ประวัติท้าวสุวอ เจ้าเมืองหนองคาย
11. คำให้การพระยาเมืองฮาม เรื่อง เมืองเชียงแตง
12. คำให้การพระกำแหงพลศักดิ์ เรื่อง เมืองเชียงแตง
13. คำให้การท้าวลอง เรื่อง เมืองอัตปือ
14. คำให้การพระราชวิตรบริรักษ์ เรื่อง เมืองสพังภูผา
15. คำให้การหลวงเทียมฯ เรื่อง เมืองเซลำเภา
16. พงศาวดารเมืองนครพนมสังเขป พระยาประจันตประเทศธานี (โง่นคำ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
17. ตำนานเมืองวังมล
18. พงศาวดารเมืองมูลปาโมข

ภาคที่ 71
(พ.ศ. 2481)
1. พงศาวดารเมืองละแวก จ.ศ. 1170 ขุนษาราบันจง ปลัดกรมอาลักษณ์วังหน้า
2. เรื่องพระเจ้าปทุมสุริยวงศ์
3. พงศาวดารเขมรอย่างย่อ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
4. ราชพงศาวดารญวน

ภาคที่ 72
(พ.ศ. 2482)
ตำนานเมืองสุวรรณโคมคำ

ภาคที่ 73
(พ.ศ. 2485)
1. ทำเนียบข้าราชการนครศรีธรรมราชสมัยรัชกาลที่ 2
2. ประวัติสังเขปพระเจ้าขัตติยราชนิคม
3. ประวัติสังเขปเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีโศกราชวงศ์
4. ประวัติสังเขปเจ้าพระยานคร (เจ้าน้อย)
5. ประวัติสังเขปเจ้าพระยานคร (น้อยกลาง ณ นคร)

ภาคที่ 74
(พ.ศ. 2502)
เรื่องกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเสด็จไปจัดราชการ ณ หัวเมืองลาวพวน

ภาคที่ 75
(พ.ศ. 2502)
ปราบเงี้ยว ตอน 1

ภาคที่ 76[2]
(พ.ศ. 2504)
จดหมายเหตุของโยส เซาเต็น พ่อค้าชาวฮอลันดา
ในสมัยพระเจ้าทรงธรรมและพระเจ้าปราสาททอง
ขจร สุขพานิช

ภาคที่ 77[3]
(พ.ศ. 2504)
ประวัติศาสตร์ยูนนาน และทางไมตรีกับจีน ชูศรี สาธร

ภาคที่ 78
(พ.ศ. 2505)
ปราบเงี้ยว ตอน 2

ภาคที่ 79[4]
(พ.ศ. 2507)
จดหมายเหตุวันวลิต นันทา สุตกุล
ชูศรี สวัสดิสงคราม

ภาคที่ 80
(พ.ศ. 2509)
จดหมายเหตุฟอร์บัง หม่อมเจ้าดำรัสดำรง เทวกุล

ภาคที่ 81[1]
(พ.ศ. 2510)
การจลาจลเมื่อปลายแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช หลวงจินดาสหกิจ (ลม้าย ธนะศิริ)

ภาคที่ 82[5]
(พ.ศ. 2537)
พระราชพงศาวดารกรุงสยามจากต้นฉบับของบริติชมิวเซียมกรุงลอนดอน

หมายเหตุ[แก้ไข]

  1. 1.0 1.1 ยังมีลิขสิทธิ์ เนื่องจากยังไม่พ้นกำหนดตามกฎหมายนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย (พ.ศ. 2523) ดู วิกิซอร์ซ:นโยบายลิขสิทธิ์
  2. ยังมีลิขสิทธิ์ เนื่องจากยังไม่พ้นกำหนดตามกฎหมายนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย (4 มกราคม พ.ศ. 2521) ดู วิกิซอร์ซ:นโยบายลิขสิทธิ์
  3. ยังมีลิขสิทธิ์ เนื่องจากยังไม่พ้นกำหนดตามกฎหมายนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย ดู วิกิซอร์ซ:นโยบายลิขสิทธิ์
  4. ยังมีลิขสิทธิ์ เนื่องจากยังไม่พ้นกำหนดตามกฎหมายนับแต่ผู้สร้างสรรค์และผู้สร้างสรรค์ร่วมถึงแก่ความตาย ดู วิกิซอร์ซ:นโยบายลิขสิทธิ์
  5. ยังมีลิขสิทธิ์ เนื่องจากยังไม่พ้นกำหนดตามกฎหมายนับแต่โฆษณาเป็นครั้งแรก (พ.ศ. 2537) ดู วิกิซอร์ซ:นโยบายลิขสิทธิ์ แต่พงศาวดารที่พิมพ์ในประชุมพงศาวดาร ภาคนี้ เคยพิมพ์เป็นหนังสืออื่นซึ่งพ้นกำหนดลิขสิทธิ์แล้ว ดู พระราชพงศาวดาร ฉบับบริติชมิวเซียม