ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ 1/เล่ม 1/ตารางเทียบเลขมาตรา

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตารางเทียบเลขมาตราระหว่างฉะบับพิมพ์นี้
กับฉะบับพิมพ์ของกรมหลวงราชบุรี

พรมศักดิ
9 ๑๕ 14 ๑๙ 20 ๒๔ 26
๑๐ " ๑๖ 15 ๒๐ 21 " 27
๑๑ 10 " 16 ๒๑ 22 ๒๕ 28
๑๒ " " 17 ๒๒ 23 ๒๖ "
๑๓ 11 " 18 " 24 ๒๗ 29
" 12 ๑๗ 19 ๒๓ 25 ๒๘ 30
๑๔ 13 ๑๘ "
อุธร
2 8 ๑๐ 13 ๑๕ 18
" 3 9 ๑๑ 14 ๑๖ 19
4 10 ๑๒ 15 " 20
" 5 11 ๑๓ 16 " 21
" 6 12 ๑๔ 17 " 22
7