ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ 1/เล่ม 1/นามอาลักษณ์

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
นามอาลักษณ์ผู้ชุบและสถานที่เก็บ
แห่งต้นฉะบับ

ชื่อกฎหมาย นามอาลักษณ์ ที่เก็บ
ประกาษพระราชปรารภ และ
 พระธรรมศาสตร
ขุนษาราบันจง หอสมุดแห่งชาติ
อินทภาษ นายชำนาญอักษร กระทรวงยุตติธรรม
กฎมณเทิยรบาล เล่ม ๑ ขุนทิพไม้ตรี หอสมุดแห่งชาติ
กฎมณเทิยรบาล เล่ม ๒ ขุนสาราบันจง หอสมุดแห่งชาติ
พระธรรมนูน นายแก้ว กระทรวงยุตติธรรม
พรมศักดิ นายราชสาร หอสมุดแห่งชาติ
ตำแหน่งนาพลเรือน หมื่นสวัสดิอักษร หอสมุดแห่งชาติ
นาทหารหัวเมือง หมื่นสวัสดิอักษร หอสมุดแห่งชาติ
บานผแนก นางด่วง[1] กระทรวงยุตติธรรม
รับฟ้อง นายบุญสี หอสมุดแห่งชาติ
ภญาณ นายราชสาร กระทรวงยุตติธรรม
ดำน้ำลุยเพลิง หมื่นทิพไม้ตรี หอสมุดแห่งชาติ
ตระลาการ นายบุญสี หอสมุดแห่งชาติ
อุธร นายแก้ว หอสมุดแห่งชาติ

  1. พิมพ์ตามชื่อซึ่งลงไว้ในต้นฉะบับ