ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ 1/เล่ม 2/บอกแก้คำผิด

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บอกแก้คำผิด

หน้า บรรทัด คำว่า ให้แก้เป็น หน้า บรรทัด คำว่า ให้แก้เป็น
ชู ชู้ ๔๖ ๑๔ รู รู้
อื่น
  • ควรมีเชิงอรรถ
  • ว่า ต้นฉะบับ: อืน
๗๓ บรมมหา
  • ควรมีเชิงอรรถ
  • ว่า ต้นฉะบับ:
  • บรมหา

ตามที่แถลงไว้ในคำนำ เล่ม ๑ หน้า จ ว่า ในสมัยปัจจุบัน ฉะบับหลวงยังเหลืออยู่เพียง ๗๙ เล่ม เก็บอยู่ณหอสมุดแห่งชาติ ๔๒ เล่มนั้น แต่ในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ หอสมุดแห่งชาติได้ซื้อฉะบับหลวงมาอีก ๑ เล่ม จึงควรแก้จำนวนที่แถลงไว้ว่า ๗๙ เล่ม เป็น ๘๐ เล่ม เก็บอยู่ณหอสมุดแห่งชาติ ๔๓ เล่ม

อนึ่ง ในหน้า ญ คำว่า นางสาวเชิดชื่่น ควรแก้เป็น นางสาวเชื้อชื่น ด้วย

หน้า:ประมวลกฎหมาย รัชกาลที่ ๑ (๒) - ๒๔๘๑.pdf/502หน้า:ประมวลกฎหมาย รัชกาลที่ ๑ (๒) - ๒๔๘๑.pdf/503หน้า:ประมวลกฎหมาย รัชกาลที่ ๑ (๒) - ๒๔๘๑.pdf/504หน้า:ประมวลกฎหมาย รัชกาลที่ ๑ (๒) - ๒๔๘๑.pdf/505