ปัญญาสชาดก

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ภาค เนื้อหา ผู้แปล

1 1. สมุททโฆสชาดก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์
2. สุธนชาดก หลวงธำรงเจดีย์รัฐ (เทศ วิริยรัต)

2 3. สุธนุชาดก พระราชาภิรมย์ (แจ่ม บูรณะนนท์)

3 4. รัตนปโชตชาดก หลวงธำรงเจดีย์รัฐ (เทศ วิริยรัต)
5. สิริวิบุลกิตติชาดก
6. วิบุลราชชาดก
7. สิริจุฑามณิชาดก
8. จันทราชชาดก

4 9. สุภมิตชาดก หลวงธำรงเจดีย์รัฐ (เทศ วิริยรัต)
10. สิริธรชาดก
11. ทุลกบัณฑิตชาดก
12. อาทิตชาดก
13. ทุกัมมานิกชาดก
14. มหาสุรเสนชาดก

5 15. สุวรรณกุมารชาดก พระราชาภิรมย์ (แจ่ม บูรณะนนท์)

6 16. กนกวรรณราชชาดก พระราชาภิรมย์ (แจ่ม บูรณะนนท์)
17. วิริยบัณฑิตชาดก
18. ธรรมโสณฑกชาดก

7 19. สุทัสนชาดก พระญาณวิจิตร (สิทธิ โลจนานนท์)
20. วัฏฏังคุลีราชชาดก
21. โบราณกบิลราชชาดก
22. ธรรมิกบัณฑิตชาดก
23. จาคทานชาดก
24. ธรรมราชชาดก

8 25. นรชีวชาดก พระญาณวิจิตร (สิทธิ โลจนานนท์)
26. สุรูปชาดก
27. มหาปทุมชาดก
28. ภัณฑาคารชาดก
29. พหลาคาวีชาดก
30. เสตบัณฑิตชาดก

9 31. ปุปผชาดก พระญาณวิจิตร (สิทธิ โลจนานนท์)
32. พาราสิชาดก หลวงธำรงเจดีย์รัฐ (เทศ วิริยรัต)
33. พรหมโฆสราชชาดก
34. เทวรุกขกุมารชาดก
35. สลภชาดก

10 36. สิทธิสารชาดก หลวงธำรงเจดีย์รัฐ (เทศ วิริยรัต)
37. นรชีวกฐนทานชาดก
38. อติเทวราชชาดก พระราชาภิรมย์ (แจ่ม บูรณะนนท์)
39. ปาจิตตกุมารชาดก
40. สรรพสิทธิชาดก พรหม ขมาลา

11 41. สังขปัตตชาดก หลวงธำรงเจดีย์รัฐ (เทศ วิริยรัต)
42. จันทเสนชาดก
43. สุวรรณกัจฉปชาดก
44. สิโสรชาดก

12 45. วรวงศชาดก ไม่ปรากฏ

13 46. อรินทมชาดก ไม่ปรากฏ
47. รถเสนชาดก

14 48. สุวรรณสิรสาชาดก พระราชาภิรมย์ (แจ่ม บูรณะนนท์)

15 49. วนาวนชาดก พระราชาภิรมย์ (แจ่ม บูรณะนนท์)

16 50. พากุลชาดก พระราชาภิรมย์ (แจ่ม บูรณะนนท์)

17 51. โสนันทชาดก ยิ้ม ปัณฑยางกูร

18 52. สีหนาทชาดก หลวงธำรงเจดีย์รัฐ (เทศ วิริยรัต)

19 53. สุวรรณสังขชาดก หลวงธำรงเจดีย์รัฐ (เทศ วิริยรัต)

20 54. สุรัพภชาดก หลวงธำรงเจดีย์รัฐ (เทศ วิริยรัต)

21 55. สุวรรณกัจฉปชาดก หลวงธำรงเจดีย์รัฐ (เทศ วิริยรัต)

22 56. เทวินทชาดก หลวงธำรงเจดีย์รัฐ (เทศ วิริยรัต)

23 57. สุบินชาดก หลวงธำรงเจดีย์รัฐ (เทศ วิริยรัต)

24 58. สุวรรณวงศชาดก หลวงธำรงเจดีย์รัฐ (เทศ วิริยรัต)

25 59. วรนุชชาดก หลวงธำรงเจดีย์รัฐ (เทศ วิริยรัต)

26 60. สิรสาชาดก ปุ้ย แสงฉาย

27 61. จันทคาธชาดก ปุ้ย แสงฉาย

28 62. ปัญจพุทธพยากรณ์ ไม่ปรากฏ
63. ปัญจพุทธศักราชวรรณนา
64. อานิสงส์ผ้าปังสุกุล